W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Pani Józefa Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Współprzewodnicząca Zespołu ze strony rządowej. Stronę rządową reprezentowali również: Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Bernard Waśko – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Agencji Badań Medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

W dniu 2 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej. Stronę rządową reprezentowali również: Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

17 czerwca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala. W spotkaniu udział wzięli:  Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski, Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii – Artur Kamiński,  Krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki, - prof. Marek Rękas.

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, któremu przewodniczył Pan Wojciech Ilnicki – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. Stronę rządową reprezentowali: Pan Grzegorz Tobiszowski – ustępujący z dniem 4 czerwca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, a także przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20 maja 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala. W spotkaniu udział wzięli: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,  Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski.

7 maja 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Podzespołu  Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej. pod przewodnictwem p. Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  Współprzewodniczącego ze strony rządowej. W spotkaniu uczestniczyli również: p. Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, p. Kazimierz Kuberski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

6 maja 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa pod przewodnictwem p. Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, współprzewodniczącego ze strony rządowej.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.  W spotkaniu udział wzięli: Pan Marek Łapiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Michał Kuczmierowski – Członek Zarządu PGZ S.A.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Ryszard Wasiłek – Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców. Stronę rządową reprezentowali: Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów.