7 maja 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Podzespołu  Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej. pod przewodnictwem p. Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  Współprzewodniczącego ze strony rządowej. W spotkaniu uczestniczyli również: p. Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, p. Kazimierz Kuberski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pracodawcy Podzespołu zaprezentowali sytuację krajowego przemysłu farmaceutycznego, jego wpływ m.in. na gospodarkę, inwestycje i innowacyjność, bezpieczeństwo lekowe. Przedstawili również zagrożenia dotyczące rozwoju, funkcjonowania produkcji farmaceutycznej w Polsce.

Następnie przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii omówił stan prac w zakresie wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) – w kontekście zapisów rozdziału nr 5 pt. „Przemysł farmaceutyczny” rządowego dokumentu „Polityka lekowa państwa 2018-2022”.Celem RTR ma być wsparcie bezpieczeństwa lekowego kraju oraz badań i rozwoju, zapewnienie długofalowej stabilizacji systemu i zagwarantowanie bezpieczeństwa dla finansów publicznych.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)