W dniu 12 lutego 2019 r. w CPS "Dialog" odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.  W spotkaniu udział wzięli: Pan Marek Łapiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Witold Słowik - Prezes PGZ S.A.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przekazali informację na temat oceny realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP za 2018 r. Zaprezentowano plan zamówień resortu obrony narodowej na 2019 rok w świetle prognozy budżetowej ze szczególnym wskazaniem możliwości zaangażowania w proces modernizacji technicznej SZ RP podmiotów polskiego sektora obronnego.

Przekazano informację w zakresie planów dotyczących pozyskiwania śmigłowców na wyposażenie SZ RP oraz  modernizacji/remontów śmigłowców użytkowanych w SZ RP.

MON przedstawiło również informacje w zakresie stanu realizowanych i przygotowywanych umów offsetowych w obszarze obronności a także o funkcjonowaniu Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych.

Prezes PGZ S.A. przekazał informację na temat prowadzonych rozmów w sprawie zakupu przez Grupę PGZ zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pratt&Whitney Rzeszów S.A.

Po każdym z punktów strona społeczna odnosiła się do przekazanych informacji. Przyjęła również dwa stanowiska. Jedno skierowane do Premiera RP i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dokapitalizowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA i drugie skierowane do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku nowych umów na modernizację śmigłowców W-3. 

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)