27 lutego 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, z udziałem p. Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, p. Małgorzaty Zielińskiej,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, p. Marka Łapińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i p. Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, poseł na Sejm RP. 

Podczas posiedzenia omówiono sytuacje i perspektywy rozwoju poszczególnych stoczni i firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Informacja dotyczyła: Stoczni Nauta, Stoczni Wojennej, StoczniCrist,  Energomontaż Północ Gdynia, oraz konsolidacji firm sektora stoczniowego Szczecin – Świnoujście.

Przedstawicielka MRPiPS zaprezentowała politykę migracyjną, zatrudnianie obcokrajowców w firmach sektora stoczniowego i u podwykonawców.W trakcie dyskusji mówiono o poziomie wdrażania Europejskich Standardów Zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudnienia w poszczególnych Polskich Stoczniach, oraz u podwykonawców i dostawców .

Zwrócono również uwagę na konieczność reaktywacji szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz prowadzenia właściwej polityki kadrowej dla przemysłu stoczniowego. Strona społeczna przyjęła wniosek skierowany do rządu RP dotyczący podjęcia kroków mających na celu wprowadzenie do klasyfikacji dyscyplin naukowych obowiązujących w Polsce, a wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r., dyscyplin związanych z technologiami morskimi.

Strona społeczna przedstawiła roboczy projekt: „Manifest partnerów społecznych Sektora Stoczniowego Technologia morska: sektor strategiczny dla Polski”, wnosząc do Rządu Rzeczypospolitej o formalne uznanie „Sektora budowy i remontu jednostek pływających”  jako strategicznego dla polskiej gospodarki i potwierdzenie tego poprzez przyjęcie  „Specjalnej strategii przemysłowej dla sektora Technologii Morskiej (TM) w Polsce”. Projekt zostanie wysłany do wszystkich członków Zespołu z prośbą o ewentualne uwagi.

Na zakończenie przedstawiono prezentację na temat wpływu cen energii na konkurencyjność i koszty firm sektora stoczniowego w Polsce.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)