Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. był głównym tematem posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 5 września 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Marcin Zieleniecki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Dyskusja w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych oraz w sprawie zasad dobrej współpracy w za kresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Spotkanie odbyło się 25 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Energii.

Kontynuacja dyskusji na temat założeń projektu budżetu państwa na 2020 r.,  propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r. to główne tematy  posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 10 lipca 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS oraz Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS.

W dniu 9 lipca 2019 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Maciej Piróg. W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli oraz Pan Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dniu 25 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele MRPiPS i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

24 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentował Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

7 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentowali Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W spotkaniu udział wzięła również Pani prof. Danuta Koradecka, Dyrektor - Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Pan Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz przedstawiciele Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS, ZUS i straży miejskich/gminnych.

Analiza systemu podatkowego – podatek dochodowy od osób fizycznych była tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 28 maja 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Kazimierz Kuberski  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.