Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.

W dniu 5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego.

Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Leszka Miętka przedstawiciela Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lutego 2020 r.

W dniu 11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Lubomir Jurczak. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.

Sprawa ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu (skonsolidowanej) z 2006 r., była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, które odbyło się  4 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”). Strona rządowa reprezentowana była przez Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego i Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS.

Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.

W dniu 21 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Podczas spotkania omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2020 r.

14 stycznia 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak. Stronę rządową reprezentował Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W posiedzeniu wziął udział także Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.

Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r.

Dyskusja na temat stanowiska Zespołu dotyczącego zawarcia porozumienia strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia była głównym przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Departament Prawa Pracy w MRPiPS.

Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak. Stronę rządową reprezentował Pan Wojciech Maksymowicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W posiedzeniu wziął udział także przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.