Z udziałem  Prezydent RP  - Andrzeja Dudy w dniu 5 marca 2019 roku  w Pałacu Prezydenckim, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone finansowym i społecznym skutkom  przywrócenia wieku emerytalnego.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Łukasza Szumowskiego - Ministra Zdrowia, Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej,  Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Leszka Skibę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Adama Hamryszczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Prezydent RP - Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że dialog jest sprawą bardzo ważną i potrzebną, dlatego należy rozmawiać, chociaż nieraz te rozmowy są bardzo trudne. Nawiązując do tematyki posiedzenia Rady przypomniał, że kwestia przywrócenia obniżonego wieku emerytalnego była jednym z postulatów w czasie kampanii wyborczej w 2015 r. Dlatego 1 października 2017 r. weszła w życie prezydencka ustawa przywracająca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Minister Elżbieta Rafalska zabierając głos zaznaczyła, że wydłużenie wieku emerytalnego, za poprzednich rządów, spowodowało pozostawienie szeregu osób bez zabezpieczenia społecznego.

Następnie Stanisław Szwed - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawił informację na temat finansowych i społecznych skutków  przywrócenia wieku emerytalnego. Podkreślił, że osiągniecie wieku emerytalnego nie oznacza konieczności wycofania się z rynku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby które osiągnęły powszechny minimalny wiek emerytalny mogą łączyć pobieranie świadczenia z dalszą aktywnością zawodową. Z danych wynika, ze w trzecim kwartale 2018 r. około 468 tys. osób łączyło pracę z pobieraniem świadczenia emerytalnego. Oznacza to wzrost skali łączenia pracy z emeryturą w porównaniu z sytuacją sprzed roku – o 33 tys. osób. Podkreślił, że sytuacja finansowa FUS nie uległa pogorszeniu, wskaźnik pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek jest bliski 80%. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pobrał 10,5 mld zł zaplanowanej na zeszły rok dotacji.
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"