Połączone posiedzenie Zespołów RDS: Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Poniedziałek, 24 czerwiec 2019 at 11:00

CPS Dialog, ul. Limanowskiego 23, Warszawa, 02-943

Spotkania Rady Dialogu Społecznego