Events on czwartek, 12 wrzesień 2019

lista wydarzeń

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Czwartek, 12 wrzesień 2019 at 11:00

Przewodniczący: Tomasz Ludwiński, NSZZ Solidarność

sala A

godz. 11.00