24 kwietnia 2019 r. odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych z udziałem Pana Kazimierza Kuberskiego, podsekretarza stanu w MRPiPS  oraz przedstawicieli MRPiPS i MSZ.

Zespół uaktualnił informacje i podjął dyskusję dotyczącą przygotowanej na zlecenie RDS opinii p.t. „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”. Omówiono także przygotowania do III Seminarium o Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej, organizowanego 21 października 2019 r. przez NSZZ „Solidarność” we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dyskusja dotyczyła również  realizacji zasad i praw Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i opracowania przez Zespół rekomendacji na debatę podczas plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.
Członkowie Zespołu omówili ponadto planowany przebieg jubileuszowej - w związku z obchodami stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy - 108 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w Genewie od 10 do 21 czerwca 2019 r.  Ustalono skład  delegacji partnerów społecznych na Konferencję  Podkreślono różnice w agendzie Konferencji, wynikające z uroczystych obchodów 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy.
(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"