W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 1/2017(52)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2017(52) 

PLIK DO POBRANIA 1/2017(52)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne - IWONA ZAKRZEWSKA

ROZMOWY
Dialog i wzajemne zobowiązania oznaczają konieczność ciągłej aktywności partnerów społecznych 
- rozmowa z Henryką Bochniarz Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan - IWONA ZAKRZEWSKA
 
ARGUMENTUM
„Czarne łabędzie” stosunków pracy – KAZIMIERZ W. FRIESKE
Wpływ zmian przepisów prawa pracy – w okresie 2013-2016 na elastyczność i optymalizację kosztów pracy w nowoczesnych firmach. Analiza wybranych zagadnień – GRAŻYNA SPYTEK-BANDURSKA
Dialog społeczny w firmie o kompetencjach – wybrane przykłady – RAFAŁ TOWALSKI
 
OKIEM PARTNERÓW
Rzemiosło w kształceniu zawodowym – IZABELA OPĘCHOWSKA (Uprzejmie informujemy, że CPS „Dialog” jako wydawca kwartalnika otrzymał informację, że rzeczywistym autorem tekstu pt. „Rzemiosło w kształceniu zawodowym” jest JOLANTA KOSAKOWSKA ze Związku Rzemiosła Polskiego)
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP – organ nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy – ZBIGNIEW ŻUREK
Zamówienia publiczne w działalności RDS – PIOTR WOŁEJKO
 
POLEMIKI
Strategia w tyglu konsultacji – IRENA DRYLL
 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium Dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS – ANNA GRABOWSKA, IRENA DRYLL, IWONA ZAKRZEWSKA
Zdrowie, edukacja i emerytury w Debatach z udziałem związków i pracodawców – ANNA GRABOWSKA
Rynek pracy dla młodych – AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Czy polska szkoła nadąży za rynkiem pracy? – AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK 
Kalendarium dialogu – IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, MATEUSZ SZYMAŃSKI, WIOLETTA ŻUKOWSKA-CZAPLICKA, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK