W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 3/2006(12)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2006(12)

PLIK DO POBRANIA 3/2006(12)

SPIS TREŚCI

GŁOSY
Grzech pierworodny w dialogu, dyskusja panelowa w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog”
Czas dojrzewania, rozmowa z posłem Stanisławem Szwedem, wiceprzewodniczącym rządowego Zespołu ds. Umowy Społecznej
Centrum promieniowania dialogiem, Wojciech Misztal
OBLICZA DIALOGU
Sanacja państwa możliwa tylko na drodze dialogu społecznego, Krzysztof Jasiecki
Dialog wokół strategii emerytalnej, Krzysztof Hagemejer
Ekspert w służbie dialogu, Irena Dryll
Teoria i praktyka układów zbiorowych, Jerzy Wratny
Dialog w okopach polityki, Jacek Sroka
Dialog i godność, Tomasz Biedrzycki
Od konfrontacji do kooperacji, Jan Czarzasty
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Irlandzkie paktowanie, Andrzej Zybała
Dialog społeczny i kapitalizm(y), Tomasz Grzegorz Grosse
Program Narodowego Ożywienia, pakt społeczny zawarty w Irlandii
Nowa kadencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Ewa Rybicka