W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 2/2006(11)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2006(11)

PLIK DO POBRANIA 2/2006(11)

SPIS TREŚCI

GŁOSY
Pakt społeczny na rozbiegu, Kazimierz Kuberski, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej
Gospodarka silna dialogiem, Piotr Woźniak, Minister Gospodarki
OBLICZA DIALOGU
Pakt społeczny: odpowiedź na europejskie wyznania, Mieczysław Kabaj
Dialog społeczny ,,obcym ciałem” w polskim życiu społecznym?, Andrzej Zybertowicz, Marcin Spławski
Wschodnioeuropejska jakość dialogu, Tomasz Grzegorz Grosse
Polityka układów zbiorowych, Rafał Towalski
Władza elit w mechanizmach dialogu, Tomasz Zarycki 
Niewidzialna ręka kapitału społecznego, Wojciech Dyduch
Lokalny zapłon. Rzecz o Siemianowickim pakiecie, Bogdan Kowalski
WKDS – Łódź: Obrady w cieniu strajków, Irena Dryll
ANALIZY
Władza dialogu, Andrzej Zybała
Dwa oblicza rynku pracy, Kazimierz W. Frieske
Polska praca na europejskim tle, Włodzimierz Pańków, Barbara Gąciarz
Pracujący Polacy 2006. Raport PKPP Lewiatan
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Europejskie labirynty dialogu, Edyta Doboszyńska
Europejska sztuka dialogu, Bogdan Kowalski
Dialog po węgiersku, Bogdan Kowalski