W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 1/2006(10)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2006(10)

 PLIK DO POBRANIA 1/2006(10)

 

SPIS TREŚCI

Umowa społeczna fundamentem Polski Solidarnej, Lech Kaczyński, Prezydent RP
Konstytucja polskiej gospodarki, Kazimierz Marcinkiewicz, Premier Rządu RP
Polska państwem nowej umowy społecznej, Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
Pakt społeczny: rozwój przez zatrudnienie, Robert Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu MPiPS
PARTNERZY SPOŁECZNI
Pakt społeczny: progi i bariery, Janusz Śniadek, Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność”
Pakt: kapitał praca, Ryszard Łepik, Wiceprzewodniczący OPZZ
Szukanie równowagi, Irena Dryll
Sztuka kompromisu, rozmowa z Henryką Bochniarz, Prezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan
DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY DIALOGU W POLSCE
Pakt na rzecz pracy, Mieczysław Kabaj
Dialog społeczny – od praw cechowych do dyrektyw unijnych, Juliusz Gardowski
Nowa umowa społeczna?, Włodzimierz Pańków
Czy Polsce potrzebna jest nowa umowa społeczna?, Jacek Sroka
Umowa społeczna … z konsumentami?, Dagmir Długosz
Polityka paktów społecznych, Rafał Towalski
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Europejska sztuka dialogu, Bogdan Kowalski
Pakty społeczne w globalnych labiryntach, Andrzej Zybała
ANALIZY
Bezpiecznie i elastycznie, Marek Rymsza
Rada pracowników: kompromis, Irena Dryll
Jubileusz europejskiego dialogu społecznego, Ewa Rybicka