W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Biuletyn Dialogu Społecznego nr 3 - marzec 2004

"Biuletyn Dialogu Społecznego" - marzec 2004 (3) 

PLIK DO POBRANIA marzec 2004 (3)

SPIS TREŚCIBiuletyn Dialogu Społecznego (3)

SOS DLA DIALOGU
Miedzy partnerem a własnym zapleczem
Mapa zagrożeń
DWUGŁOS PARTNERÓW 
Andrzej Malinowski, KPP: Na tym samym wózku
Janusz Śniadek, NSZZ „Solidarność”: Liberalizacja prawa pracy powiększa nierówności
NA WARSZTACIE  RZĄDU
Dialog bez barier
DOKUMENTACJA
Centrum Partnerstwa  Społecznego  „Dialog”
KRONIKA DIALOGU WOJEWÓDZKIEGO
Jak działają WKDS
KRONIKA DIALOGU:  KOMISJA TRÓJSTRONNA
Rozumieć partnera
DIALOG ZA GRANICĄ
Jak to robią w Holandii: Trójstronni „gracze” w gospodarce konsensusu
ANATOMIA KONFLIKTU / ANATOMIA POROZUMIENIA
Ożarów: wzór nie do naśladowania
ROZMOWA NUMERU
Dagmir Długosz, wiceminister GPiPS: Odtrutka na populizm 
FELIETON
Pozytywistyczna męka
Z OSTATNIEJ CHWILI
Funkcjonowanie WKDS w 2003 r.