W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 4/2012(35)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2012(35)

PLIK DO POBRANIA 4/2012(35)

SPIS TREŚCI

EX CATHEDRA
Katarzyna Żukrowska, Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? 
Znak zmian na polskim rynku pracy. Różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000 r., opracowanie Mariusz Zielonka, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Tomasz Grzegorz Grosse, Rola idei liberalnych w procesach integracji europejskiej
Aleksander Surdej, Jan Brzozowski, Dylematy rozwoju usług opiekuńczych dla osób starszych
OKIEM PARTNERÓW
Piotr Rogowiecki, Grzegorz Byszewski, Spory zbiorowe w latach 2007-2011 – od mediacji do sądu 
Anna Reda, Związkowe propozycje rozwiązań w zakresie zatrudnienia prekaryjnego
Budżet 2013 w opinii partnerów społecznych, od redakcji
Opinia OPZZ
Opinia Pracodawców RP
Opinia Związku Rzemiosła Polskiego
DIALOG I ŻYCIE
Rozmowa z przewodniczącym Zespołu Problemowego TK ds. Usług Publicznych Sławomirem Broniarzem
Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu, Adam Maciejewski
Kalendarium dialogu – w zespołach problemowych i branżowych TK, Irena Dryll, Anna Grabowska
Dialog w regionach – Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, Anna Grabowska
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach, Irena Dryll, Anna Grabowska
Aktywizacja nieaktywnych – przyszłość agencji zatrudnienia, Dominika Szaniawska
Kapitał społeczny i wzajemne zaufanie: 10-lecie WKDS-ów,  Anna Grabowska
Rynek w służbie liberalnego społeczeństwa, Dominika Szaniawska
Jaka polityka ludnościowa Polski? Justyna Pycka