W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 3/2011(30)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2011(30)

PLIK DO POBRANIA 3/2011(30)

SPIS TREŚCI

Dialog 3/2011(30)OBLICZA DIALOGU
Zagadnienia pozapłacowe w układach zbiorowych, Constanza Rodriguez d’Acri, Alison Johnston, Andreas Kornelskis
Mechanizmy lepszego rządzenia, Paulina Bednarz, Anna Szcześniak, Mieczysław Bąk
Europejski dialog społeczny, Barbara Surdykowska
W postfordowskiej fabryce, Jan Czarzasty, Irena Dryll, Marek Pielach
Wartość dialogu, Waldemar Pawlak
POLITYKI PUBLICZNE I STRATEGICZNE PAŃSTWA
Wokół działań strategicznych państwa, Tomasz G. Grosse
O lepszą jakość usług wsparcia! Iwona Poliwczak
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Dialog nad sporami, Anna Grabowska
Odnowa i przyszłość związków zawodowych, Anna Grabowska
Nowe władze Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Ewa Rybicka
Dialog wokół zasad bezpiecznej pracy, Anna Grabowska
Najwięcej wykroczeń dotyczyło wynagrodzeń, Anna Grabowska
Nowy komitet sektorowy w dialogu europejskim, Ewa Rybicka
Z ręką na pulsie gospodarki, Adam Ambrozik
Kronika dialogu społecznego (maj-lipiec)
Abstracts