W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 2/2011(29)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2011(29)

PLIK DO POBRANIA 2/2011(29)

SPIS TREŚCI dialog 2/2011(29)

OBLICZA DIALOGU
Europejskie Rady Zakładowe, Romuald Jagodziński
Dla kogo europejskie rady zakładowe? Sławomir Adamczyk
Hiszpański pakt antykryzysowy, Joanna Lizut
Kwalifikacje zawodowe w sektorze hutnictwa stali, Anna Kwiatkiewicz
Trójstronne Forum Społeczne, Barbara Surdykowska
Koszmar nękania i przemocy w pracy, Irena Dryll
POLITYKI PUBLICZNE PAŃSTWA
Gospodarka: od wysokoemisyjnej do niskoemisyjnej, Tomasz G. Grosse
Klimatyczne dostosowania i koszty, Krzysztof Żmijewski
Puls rozwoju, Sylwia Pangsy-Kania
Narzędzia rządzenia, Aleksander Surdej
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Zaufanie i dialog w dyskusjach o trudnych sprawach ds. prawa pracy, Jacek Męcina
Siła informacji i konsultacji, Rafał Bakalarczyk
Kronika Dialogu (marzec-maj)
Abstracts