W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 1/2011(28)


"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2011(28)

PLIK DO POBRANIA 1/2011(28)

SPIS TREŚCIdialog 1/2011(28)

OBLICZA DIALOGU
Budowanie potencjału: związki zawodowe i pracodawcy, B.Surdykowska, J.Wratny, W.Polkowski, J.Gołąb, G.Spytek-Bandurska, J.Gardowski
Emerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu, Krzysztof Hagemejer i Andrzej Zybała
Europejskie negocjacje zbiorowe, Romuald Jagodziński
Rady pracowników w Europie Środkowej, Rafał Towalski
Dialog na polderze. Partnerstwo społeczne w Holandii, Eelco Tasma
Stalowe kwalifikacje hutników, Barbara Surdykowska
Dialog wokół zasad kształcenia, Barbara Surdykowska
WYZWANIA STRATEGICZNE
Zarządzanie dla sukcesu. Wyzwania dla Polski w realizacji Strategii Europa 2020, Katarzyna Żukowska
Strategia Europa 2020
Potęga strategii. Między wzorcami narodowymi a uniwersalnymi, Andrzej Karpiński
Społeczeństwo wiedzy w epoce sieci, Karzimierz Krzysztofek
POLITYKI PUBLICZNE
Wyzwanie coraz bliższej przyszłości, Rafał Bakalarczyk
Czy zasiłki dla bezrobotnych generują wzrost bezrobocia? Eugeniusz Kwiatkowski
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Na rzecz zrównoważonej Europy, Ewa Rybicka
W europejskim gnieździe, Jacek Krawczyk
KRONIKA DIALOGU
Styczeń-Luty 2011