W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 4/2010(27)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2010(27)

PLIK DO POBRANIA 4/2010(27)

SPIS TREŚCIdialog 4/2010(27)

OBLICZA DIALOGU
Wzbogacenie Dialogu, Juliusz Gardawski
Siła konsultacji w wybranych krajach UE, Maciej Pańkow
Bomba demograficzna, Antoni Rajkiwicz
Dialog wokół rozwoju obszarów wiejskich, Tomasz Grosse
Partnerstwo wokół zasad flexicurity, Iwona Poliwczak
DYSKUSJE „DIALOGU”
Ruch pracowniczy a kryzys gospodarczy, R.Boyer, C.Crouch, M.Regini, P.Marginson, R.Hyman, R.Gumbrell-McCormick, R.Milkman
LABORATORIUM MYŚLI
Stare i nowe oblicza solidarności, Richard Hyman
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Polacy protestują mniej, Richard Hyman
Dialog wokół jakości środowiska pracy, Barbara Surdykowska
Sukcesy i porażki Trójstronnej Komisji, Rafał Bakalarczyk
Partycypacja finansowa pracowników, Rafał Towalski
Rozwój europejskiego dialogu sektorowego, Ewa Rybicka
Dialog o 40 komitetach, Andrzej Zybała