W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 3/2010(26)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2010(26)

PLIK DO POBRANIA 3/2010(26)

SPIS TREŚCIdialog 3/2010(26)

OBLICZA DIALOGU
Niemiecki model partycypacji, Martin Koppernock
Dialog z liberalizacją w tle, Tomasz Grosse
Partycypacyjne rachuby, Jerzy Wratny
Partycypacja – europejska odyseja, Jerzy Wratny
Profilowanie rad, Marek Bednarski
Kwalifikacje dla nowoczesności, Barbara Surdykowska
Wolności związkowe pracowników sektora publicznego, Anna Reda
Dialog z przeszkodami, Janina Petelczyc
Dialog w cieniu państwa, Marek Pliszkiewicz
LABORATORIUM MYŚLI
Instytucja mają znaczenie, Jacek Kochanowski, Mirosław Marody
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Ze szkoły na rynek, Rafał Bakalarczyk
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w nowym kształcie, Ewa Rybicka
Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Jan Dzierzgowski
WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH
Rola zasiłków dla bezrobotnych
Instytucje pomocy społecznej wobec ekonomii społecznej