W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 2/2010(25)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2010(25)

PLIK DO POBRANIA 2/2010(25)

SPIS TREŚCIdialog 2/2010(25)

OBLICZA DIALOGU
Wyzwania współczesności, Jerzy Wratny
Dialog społeczny w europejskich koncernach, Romuald Jagodziński
Wokół spójności i innowacyjności polskiej gospodarki, Tomasz Grzegorz Grosse
Produktywna praca i gospodarka, Andrzej Karpiński
Dialog Instytucjonalny, Beata Ciężka
Inkluzywny rynek pracy, Barbara Surdykowska
W kierunku nowoczesności, Irena Dryll
LABORATORIUM MYŚLI
Kompetencje cywilizacyjne, Piotr Sztompka
ZDARZENIA, PUBLIKACJE, RECENZJE
Dialog w europejskich przedsiębiorstwach, Jan Czarzasty
Dialogiem w kryzys, Michał Mierzwa
Między prawami socjalnymi a wolnością przedsiębiorczości, Barbara Surdykowska
W labiryncie życia. Między pracą a domem, Dorota Marciniak
Wokół partycypacji pracowniczej, Irena Dryll
Inkluzywna Polska, Rafał Bakalrarczy