W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 3/4 2009(23)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/4 2009(23)

 PLIK DO POBRANIA 3/4 2009(23)

SPIS TREŚCI

OBLICZA DIALOGU
Dialog wokół przyszłości przemysłu, Andrzej Karpiński
Między rynkiem a socjalem, Małgorzata Radziukiewicz
Polityka celów, Środków i miar, Krzysztof Hagemejer
W poszukiwaniu nowej wizji państwa, Tomasz G. Grosse
Dialog oparty na wiedzy, Andrzej Zybała
Dialog na rozdrożu – ewolucja niemieckiego i duńskiego dialogu społecznego, Tomasz G. Grosse
Razem czy osobno? Europejscy partnerzy społeczni wobec kryzysu, Jan Czarzasty
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Siła rozdźwięku – sektorowy dialog społeczny, Zespół badawczy
Związki zawodowe w kryzysie, Irena Dryll
Społeczeństwo w drodze, Irena Dryll
Europejski dialog społeczny w Traktacie Lizbońskim, Ewa Rybicka
Drogi rozwoju dialogu, Joanna Lizut