W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 4/2008(21)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2008(21)

 PLIK DO POBRANIA 4/2008(21)

SPIS TREŚCIdialog 4/2008(21)

OBLICZA DIALOGU
Dialog wokół wyzwań przyszłości, Andrzej Karpiński
Partnerstwo dla rozwoju Polski Wschodniej, Tomasz Grzegorz Grosse
Pakty społeczne jako koalicje „słabych” i „umiarkowanych”: Irlandia, Włochy i Korea Południowa, cz.2, Lucio Baccaro, Sang-Hoon Lim
Promień zaufania. Kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie, Francis Fukuyama
Europa dla obywateli – wokół jakości i dostępności usługi użyteczności publicznej, Tomasz Grzegorz Grosse
Droga do przyszłości – edukacja i kształcenie ustawiczne, Barbara Surdykowska
Między pracą a kapitałem – w kierunku nowego kodeksu pracy, Jerzy Wratny
WOKÓŁ ZAGADNIENIA POLITYK PUBLICZNYCH
Sprawne państwo – cykle tworzenia i oceniania polityk/programów publicznych, Jarosław Górniak
Władza informacji – polityki publiczne w świetle nowoczesnych funkcji państwa, Aleksander Surdej
Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym, Paweł Swianiewicz
Polityka publiczna w sytuacjach ekstremalnych: rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Irena Dryll
Dialog wokół polityk publicznych – między paktami społecznymi a codziennością partnerstwa, Andrzej Zybała
KSIĄZKI – DOKUMENTY – RELACJE
Projekt na rzecz rozwoju dialogu w Polsce, Jolanta Lizut
Społeczny wymiar globalizacji, Ewa Rybicka