W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 1/2008(18)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2008(18)

PLIK DO POBRANIA 1/2008(18)

SPIS TREŚCIDialog 1/2008(18)

OBLICZA DIALOGU
Dialog wokół wykluczenia społecznego, Kazimierz W. Frieske
W kierunku dialogu o spójności społecznej, Małgorzata Radziukiewicz
Ocalić od wykluczenia, Stanisława Golinowska
Partnerzy społeczni przeciwko stresowi zawodowemu, Barbara Surdykowska
Porozumienie krzemowe, Barbara Surdykowska
"Solidarność pokoleń", praca dla 50+, Andrzej Zybała
Demokracja deliberacyjna – szansą dla dialogu, Jacek Sroka
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Partnerstwo społeczne i rozwoju Irlandzkiego "Tygrysa", Philip O’Connor
Dialog obywatelski w Unii Europejskiej, Kazimiera Wódz
PARTNERSTWO LOKALNE
Sami o sobie – partnerstwa lokalne w opinii ich współtwórców, Remigiusz Okraska, Michał Sobczyk
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Forum Partnerstwa Lokalnego CPS "Dialog", Bogdan Kowalski
Pierwszy Kongres Pracodawców, Irena Dryll
Nowe publikacje CPS