W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 4/2007(17)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2007(17)

 
 
Spis treści
 
OBLICZA DIALOGU
Dialog regulacyjny. Partnerstwo dla tworzenia dobrego prawa, Małgorzata Kałużyńska
Dialog społeczny – dystans społeczny, Janusz Hryniewicz
Dialog na rzecz pracy ,,po nowemu”, Anna Reda
Dialog na rzecz elastyczności i bezpieczeństwa, Barbara Surdykowska
Europejscy partnerzy w sprawie elastyczności zatrudnienia, Ewa Rybicka
PARTNERSTWO LOKALNE
Partnerstwa tworzące programy publiczne, Mike Geddes
Partnerstwa dla rozwoju lokalnego i spójności społecznej, Bogdan Kowalski
Partnerska diagnoza, Pierre Wolkwinski
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Polaków portret zbiorowy. Diagnoza 2007, Irena Dryll
Polityka społeczna w dobie globalizacji, Ryszard Szarfenberg
Edukacja dla pracy, Irena Dryll
WKDS-y: dylematy tożsamości, Irena Dryll
Meandry restrukturyzacji, Irena Dryll
Dialog po polsku i irlandzku, Bogdan Kowalski