W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 3/2007(16)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2007(16)

PLIK DO POBRANIA 3/2007(16)

SPIS TREŚCIDialog 3/2007(16)

OBLICZA DIALOGU
Europa partnerska. Unijny dialog autonomiczny, Barbara Surdykowska
Budowanie potencjału partnerskiego, Janusz Hryniewicz
Administracja publiczna w dialogu, Tomasz G. Grosse
Związki zawodowe w świecie elastycznego zatrudnienia, Barbara Surdykowska
Elastyczność z ludzką twarzą, Jerzy Wratny
Między domem a pracą, Magdalena Kocik
Rola dialogu w tworzeniu innowacyjnej Polski, Andrzej Karpiński
PARTNERSTWO LOKALNE
Partnerskie pryncypia, Tomasz Kozłowski
Na kłopoty – partnerstwa, Agnieszka Ostrowska
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Dialog dla równowagi społecznej i ekonomicznej, rozmowa z Ivanem Cooperem
Koreańska droga od  konfrontacji do kooperacji, Ewa Rybicka
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Instytucje dialogu społecznego przy urzędach państwowych w 2006 roku, Nina Krasuska
Deliberacje o elastyczności, Andrzej Zybała
Dialog do remontu, Andrzej  Zybała