W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 2/2007(15)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2007(15)

PLIK DO POBRANIA 2/2007(15) 

SPIS TREŚCIDialog 2/2007(15)

OBLICZA DIALOGU
Migracje zarobkowe – temat do dialogu, Aneta Piątkowska 
Meandry dialogu w przedsiębiorstwach, Monika Gładoch
Reformy rynku pracy – wiele dróg do sukcesu, Ryszard Szarferberg
Strategia dla Polski w stylu partnerskim, Tomasz G. Grosse
PARTNESTWO LOKALNE
Powiatowy deficyt wiedzy. Wyzwanie dla parterów społecznych, Urszula Sztanderska
Obywatelskie przebudzenie, Ewa Leś
Rynek pracy społecznie integrujący, zadania dla lokalnych partnerstw, Andrzej Zybała
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
W stronę roku 2016
Kolejna część najnowszego paktu społecznego zawartego w Irlandii w 2006r.
Obywatele dla Europy, Ewa Rybicka
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJĘ
Płace w labiryntach globalnych zależności, Andrzej Zybała
Rady wyszły z cienia, Irena Dryll
Pięciolecie WKDS-ów: 2002-2006, Maria Sobczyk