W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 1/2007(14)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 1/2007(14)

PLIK DO POBRANIA 1/2007(14)

SPIS TREŚCIDialog 1/2007(14)
 
GŁOSY
Fundamenty paktowania, omówienie treści styczniowej międzynarodowej konferencji o dialogu
Od tradycji Sierpnia do nowych umów społecznych, Jarosław Kaczyński
OBLICZA DIALOGU
Dialog wokół kształcenia ustawicznego, Anna Kwiatkiewicz
Bezrobocie po polsku, Urszula Sztanderska, Mieczysław Socha
Granice liberalizacji prawa pracy, Jerzy Wratny
Dialog społeczny wokół polityki rodzinnej, Magdalena Kocik
Doświadczenia dialogu obywatelskiego, Tomasz G. Grosse
Partnerstwo lokalne sposobem na dobre zarządzanie, Andrzej Zybała
Architektura partnerstwa: od praktyki do polityki, rozmowa z Philipem O’Connorem dyrektorem Dublińskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia
Europejski świat pracy, omówienie raportu pt. Industrial Relations in Europe in 2006, Jan Czarzasty
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Słowacka droga do dialogu, Bogdan Kowalski
Irlandzka ścieżka sukcesu i dialogu, rozmowa z Rory O’Donnellem, szefem Narodowej Rady Ekonomiczno-Społecznej
Sztuka równowagi, rozmowa z Macdara Doyle, działaczem Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych
RECENZJE
Dialog z przeszkodami, Irena Dryll