W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Biuletyn 5/2015 (13)

 Biuletyn: materiały z konferencji, nr 5/2015 (13)

W numerze:
Konferencja międzynarodowa  „Kwalifikacje i edukacja zawodowa – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego” Warszawa, 8–9.10.2015 r. 
International Conference „Vocational qualifi cations and education – new challenges for the labour market and social dialogue” Warsaw, 8–9 October 2015  
W dniach 8-9 października 2015 r. w Warszawie, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się międzynarodowa konferencja pn. Kwalifikacje i edukacja zawodowa – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego. Współorganizatorami konferencji byli: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Główna oś dyskusji toczyła się wokół polityk publicznych w zakresie wzmacniania rozwoju zawodowego i doskonalenia kwalifikacji zawodowych w różnych krajach oraz roli odpowiedzialnych instytucji w tym procesie. W konferencji udział wzięły delegacje z Niemiec, Słowacji oraz Węgier. Na szczególną uwagę zasługuje znaczny udział przedstawicieli organizacji zrzeszających ludzi młodych i działających na rzecz ich potrzeb, zarówno w Polsce jak i w wymienionych krajach. 
Ważkość tematyki konferencji, udział Ministra Pracy i Polityki Społecznej, udział autorytetów z Polski i zza granicy, wspomniany mocny i niezależny głos młodych reprezentujących znaczącą liczbę organizacji krajowych i zagranicznych, a także bardzo pokaźny zestaw materiałów z debaty spowodowały, że Biuletyn niniejszy jest tej konferencji poświęcony w całości. 
Zachęcamy Państwa do przestudiowania naszego Biuletynu, który z pewnością okaże się ciekawą i skłaniającą do przemyśleń lekturą.