W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Biuletyn 2-3/2015(10-11)

Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 2-3/2015 (10-11)

Drugi w kolejności Biuletyn w 2015 roku mieści się w całości w cyklu „Analizy –Opracowania – Ekspertyzy”. Znajdziemy tutaj materiały źródłowe, komplementarne do tematyki poruszanej szeroko na odbytych w Centrum Partnerstwa Społecznego licznych konferencjach w ostatnim czasie. Żeby dobrze przedyskutowany temat z konferencji podkreślić wyrazistą kreską i uznać za umownie zamknięty, trzeba wzbogacić go o dokumenty, stanowiska, projekty, czy programy źródłowe. 
Z takim przesłaniem zespół redakcyjny Biuletynu przedstawia Państwu niniejszy egzemplarz. Materiały skupione są w następujących segmentach: Praca - Rodzina – Seniorzy – Niepełnosprawni - Dialog społeczny. Tematyka będzie skupiona wokół, niektórych inicjatyw strony ministerialnej, jak w sprawie ograniczania umów czasowych, nowych świadczeń rodzicielskich, pomocy dla przekraczających nieznacznie kryteria dochodu na członka rodziny w akcji „Złotówka za złotówkę”, Karty Dużej Rodziny, czy tworzenia nowoczesnych domów seniora. 
Biuletyn dowodzi, jak wiele dobrych i cennych inicjatyw, wyczekiwanych przez społeczeństwo leży po stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Poprzez niniejszą publikację staramy się przybliżyć Państwu drogę do tak szybkiej i skutecznej legislacji dla polskich rodzin, osób niepełnosprawnych czy seniorów.