W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość”

W dniach 13-14 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja  „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość”. Gospodarzem pierwszego dnia spotkania była Uczelnia Łazarskiego, natomiast drugiego Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

Konferencję otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska. To jedno z największych w ostatnich latach w Polsce spotkanie europejskiego świata nauki i specjalistów w dziedzinie dialogu społecznego. Dziękując za zorganizowanie konferencji Wiceminister zwróciła uwagę, że spotkanie wpisuje się w obchody rocznicy ważnych dla Polski wydarzeń z czerwca 1989 r. Związki zawodowe są niejako spadkobiercami demokratycznych przemian ostatniego 25-lecia.

O statusie i regulacjach prawnych związków zawodowych w innych krajach opowiedzieli znani profesorowie i naukowcy z europejskich uczelni: prof. Jo Carby Hall z Wielkiej Brytanii, prof. Manfred Weiss z Niemiec, prof. Patricia Conlan z Irlandii, prof. Fiorella Lunardon z Włoch oraz dr Daiva Petrylaite z Litwy. Głos w sprawie historii ruchu związkowego i kondycji tych organizacji w Polsce zabrał prof. Juliusz Gardawski, o regulacjach i uwarunkowaniach prawnych dotyczących związków zawodowych wypowiedzieli się m.in. prof. Łukasz Pisarczyk, prof. Jakub Stelina, sędzia Jerzy Stępień, prof. Zbigniew Hajn, dr Marcin Zieleniecki, dr Magdalena Rycak, dr Monika Gładoch, dr Artur Rycak.

Pochylając się nad przyszłością związków zawodowych w Europie prof. Roger Blanpain z Belgii zauważył, że będą one musiały odpowiedzieć na rosnące potrzeby pracujących w globalnym, pełnym mechanizmów rynkowych świecie. Jego zdaniem Unia Europejska nie jest w stanie temu podołać, ponieważ nie ma w swoich kompetencjach takich narzędzi jak ustalanie minimalnego wynagrodzenia czy ochrony socjalnej. Dyskusja wokół wyzwań stojących przed związkami zawodowymi w kontekście rynku pracy przeniosła się drugiego dnia konferencji do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Goście mogli zabrać głos podczas jednego z dwóch paneli: „Związki zawodowe a pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze”, prowadzonego przez prof. Łukasza Pisarczyka z PAN, oraz „Związki zawodowe jako strona zakładowego dialogu społecznego", którego moderatorem był dr Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród panelistów głos zabrali przedstawiciele świata nauki i partnerów społecznych – m.in. prof. Jerzy Wratny z IPiSS, dr hab. Monika Tomaszewska i dr Jakub Szmit z UG, dr Jan Czarzasty z SGH, dr Marcin Wujczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dr Anna Reda-Ciszewska z UKSW i NSZZ „Solidarność”, przewodniczący ZZPRC Zakładów Azotowych Puławy Sławomir Wręga, ekspert OPZZ Paweł Śmigielski.


Konferencję otworzyła Podsekretarz Stanu w MPiPS Małgorzata Marcińska.


Na zdjęciu od lewej: prof. Jo Carby Hall, dr Daiva Petrylaite, prof. Manfred Weiss,
prof. Jakub Stelina, 
dr hab. Monika Tomaszewska i dr Marcin Zieleniecki.


Goście z zagranicy opowiedzieli o funkcjonowaniu związków zawodowych w ich krajach.


Na zdjęciu od lewej: dr Małgorzata Rycak z Uczelni Łazarskiego, Dyrektor CPS "Dialog" Iwona Zakrzewska,
Podsekretarz Stanu w MPiPS Małgorzata Marcińska, Dyrektor Departamentu Dialogu
i Partnerstwa Społecznego Marek Waleśkiewicz.