W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”

Zmiany publicznych służb zatrudnienia koncentrują się na czterech głównych obszarach, z których najważniejsza jest indywidualizacja wsparcia – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prof. Jacek Męcina, otwierając 25 kwietnia 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” konferencję „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”. Dzień wcześniej Prezydent RP podpisał ustawę reformującą publiczne służby zatrudnienia, nad którą prace trwały prawie dwa lata.

To właśnie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw była inspiracją do spotkania, zorganizowanego przez Centrum wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, na co zwrócili uwagę witając uczestników konferencji Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska i Dyrektor IPiSS prof. Kazimierz Frieske. Profesor poruszył kwestię sprawczej siły prawa. Zastanawiał się, na ile jest ono dobrym mechanizmem zmiany społecznej, i jak przedstawiane jest w mediach. Mówiąc o reformie publicznych służb zatrudnienia, która jest niejako „dzieckiem” Wiceministra Jacka Męciny, zauważył, że w tej chwili oglądamy noworodka, najważniejsze, jak będzie dorastało, i jak się zakorzeni.

– Dajemy sobie 3 lata na wdrożenie i podsumowanie tych zmian. Gospodarka i rynek pracy są tak dynamiczne, a świat wymusza tak permanentne zmiany, że mogą pojawić się nowe instrumenty – zaznaczył Wiceminister. Podkreślił jednocześnie, że oprócz samej ustawy gotowe są już wszystkie rozporządzenia. Cieszy go, że równie poważnie wyzwanie wynikające z przyjętej reformy potraktowały publiczne służby zatrudnienia. Zadeklarował, że dzięki wprowadzonym zmianom jest możliwość efektywnego zapewnienia ich finansowania w 2014 r., natomiast w kolejnym – środki te będą jeszcze większe.

O głównych obszarach zmian w ustawie opowiedziała dr Iwona Poliwczak z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zwróciła uwagę na poprawę dzięki reformie efektywności działania urzędów pracy, jakości usług świadczonych osobom bezrobotnym zgodnych z ich potrzebami, a także nowe narzędzia mające na celu stymulowanie tworzenia miejsc pracy i podejmowanie zatrudnienia przez bezrobotnych. Ważne miejsce zajmują tutaj działania wspierające pracodawców zatrudniających młodych pracowników. Należą do nich: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie oraz możliwość uzyskania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych podejmujących pracę po raz pierwszy.

Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy wypunktował wady i zalety wprowadzonej reformy publicznych służb zatrudnienia. Jego zdaniem największym problemem urzędów pracy jest nieadekwatna do ich potrzeb ilość środków finansowych. Obecnie w stolicy zarejestrowanych jest ok. 55 tys. bezrobotnych, tymczasem z wyliczeń Urzędu Pracy m.st. Warszawy wynika, że za posiadane pieniądze będzie można obsłużyć 7 tys. osób.

Tomasz Sieradz, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podkreślił, że z punktu widzenia regionalnej polityki rynku pracy, zaproponowane zmiany przepisów ustawy są bardzo pozytywne. Przewidziane w nowych przepisach programy regionalneodpowiadają na potrzebę dążenia do zapewnienia większej wewnętrznej spójności społeczno-gospodarczej regionu. To ważne, bo jak mówią dane, PKB na jednego mieszkańca w 27 krajach UE jest równie mocno zróżnicowany, jak w poszczególnych regionach Polski, przykładowo w Warszawie wynosi 200 proc. średniej unijnej, natomiast w Radomiu – już 49 proc.

Prowadząca panel dyskusyjny Anna Grabowska, zapytała o to, czy reforma spełniła oczekiwania pracodawców. Doktor Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan zauważył, że jego organizacja uczestniczyła w procesie przygotowywania tej ustawy od początku i biorąc pod uwagę skomplikowany charakter działań i konsultacji, które przeszła, reforma jest akceptowalna. Zauważył, że w efektywnym funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia niekoniecznie kluczową rolę odgrywa kwestia finansów. Podał przykład Urzędu Pracy w Nysie, który obecnie obsługuje osoby nie tylko z samego miasta, ale także z sąsiednich powiatów. Dyrektor Urzędu nie koncentruje się na kierowaniu bezrobotnych na różnego rodzaju działania aktywizacyjne, które są dość kosztowne, ale na tym, że wysyła do pracodawcy dwóch kandydatów dobranych do oferty, w ciągu 72 godzin, od których wpłynęła ona do Urzędu. Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego powiedział, że skutki reformy publicznych służb zatrudnienia będą odczuwalne także dla małych przedsiębiorców. Zwrócił uwagę na trzy przydatne, a wiążące się z reformą, narzędzia: „Gwarancje dla młodych”, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, przygotowanie zawodowe. Zdaniem eksperta punktem wyjścia powinna być kampania promocyjna skierowana do pracodawców. Z kolei Wiceprezes Business Centre Club Zbigniew Żurek zwrócił uwagę, że podczas konferencji i debaty dotyczącej reformy publicznych służb zatrudnienia najwięcej mówi się o finansach, co zresztą jest dobre. Zaapelował, aby trzymać kciuki za ustawę i liczyć pieniądze, ale niech nas to nie ogranicza w działaniu.


Konferencję otworzył Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina


Prof. Kazimierz Frieske, Dyrektor IPiSS, opowiedział o medialnej percepcji
reformy publicznych służb zatrudnienia
 


Na zdjęciu od lewej: Tomasz Sieradz (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie),
Lech Antkowiak (Urząd Pracy m.st. Warszawy), Dyrektor Iwona Zakrzewska,
Wiceminister Jacek Męcina, prof. Kazimierz Freske i dr Iwona Poliwczak z IPiSS.


Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy Lech Antkowiak opowiedział o wadach i zaletach reformy PSZ.


Rozmowy w kuluarach.

WARTO WIEDZIEĆ...