W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?"

Cykl debat społecznych Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Nowym Roku rozpoczęła konferencja pt. „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”. Spotkanie, które odbyło się 15 stycznia 2014 r., zgromadziło przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Partnerów Społecznych, a także reprezentantów świata nauki i biznesu.

Witając uczestników spotkania Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że tytuł konferencji odpowiada dylematom, które dotykają tak ludzi młodych, jak i starszych: przed, w trakcie i po emeryturze. Zauważyła, że nad kondycją współczesnej rodziny w Nowym Roku pochyla się zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska, jak i polskie organizacje państwowe i samorządowe – w ramach globalnych i lokalnych inicjatyw. Dzisiejszy model rodziny różni się bowiem od tego tradycyjnego sprzed 50 lat, co sprawia, że komplikują się nasze relacje rodzinne i sytuacja zawodowa. Odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym staje się wtedy kluczem do zyskania wewnętrznej satysfakcji. Podkreśliła, że zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka skłaniają również do refleksji nad sytuacją w rodzinie osób starszych i troski o zapewnienie im właściwej opieki.

Otwierając konferencję Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko podkreślił, że cieszą go takie spotkania jak to, ponieważ służą poznaniu problematyki rodzinnej z różnych perspektyw: zarówno z punktu widzenia badań naukowych, jak i opinii partnerów społecznych. Opowiedział o wybranych działaniach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, takich jak: wprowadzenie w ubiegłym roku urlopów rodzicielskich, uruchomienie strony internetowej www.rodzicielski.gov.pl czy powstanie Karty Dużych Rodzin. Przedstawiciel resortu pracy zauważył, że przy formułowaniu tych zadań prowadzono szerokie konsultacje społeczne.

Zaprezentowane później w trakcie konferencji badania pokazały „statystyczne” dylematy Polaków dotyczące godzenia życia prywatnego z życiem zawodowym. Doktor hab. Maria Widerszal-Bazyl z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zarysowała problem konfliktu praca-dom w kontekście stresu psychicznego. Zauważyła różnicę w postrzeganiu dylematów rodzinno-pracowniczych przez kobiety i przez mężczyzn: konflikt dom-praca bardziej wpływa na mężczyzn, z kolei na kobiety – konflikt praca-dom. Analizy Instytutu Pracy i Polityki Społecznej, wyniki „Diagnozy Społecznej 2013”, a potem badania Głównego Urzędu Statystycznego pozwoliły uczestnikom konferencji zauważyć, że potrzeby indywidualne i społeczne Polaków ewaluują. Doktor Dorota Głogosz z IPiSS-u podkreśliła, że należymy do kultury długich czasów pracy, plasując się gdzieś w środku statystyk. Jej zdaniem należy zauważać i promować działania przyjazne rodzinie, zwłaszcza wśród pracodawców. To ważne, gdyż – jak pokazały kolejne slajdy, które prezentowała eksperta – szczególnie duży konflikt związany z realizacją siebie w domu i w pracy mają kobiety na stanowiskach kierowniczych. Kariera w przypadku obu płci wiąże się najczęściej z wydłużonym czasem pracy.

Przedstawicielki Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej podzieliły się wynikami badań „Diagnozy Społecznej 2013” oraz „Generations and Gender Survey” w kontekście planów prokreacyjnych i dzietności Polaków, a także preferowanego modelu rodziny i opieki nad dzieckiem. Analizy wskazują, że najważniejszymi cechami pracy zawodowej dla kobiet z dziećmi są: dobra płaca, stabilność zatrudnienia, dogodne godziny pracy i niski poziom stresu, ale również praca, która daje poczucie, że można coś osiągnąć. Aż 60 proc. kobiet w wieku 35-44 lata wybiera elastyczny czas pracy jako rozwiązanie dotyczące godzenia pracy i obowiązków rodzinnych. Agnieszka Zgierska, Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy z Głównego Urzędu Statystycznego uzupełniła tę wiedzę m.in. o informację, że kobiety 20 razy częściej niż mężczyźni rezygnują z pracy – głównie dla swoich dzieci – z powodu braku dostępności do usług opiekuńczych. Wyniki badania „Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.” GUS pokazują, że na możliwości godzenia sfery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi wpływa organizacja czasu pracy, ale także cena oraz dostępność usług opiekuńczych.

Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN Orlen S.A., opowiedział o narzędziach budowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym na przykładzie jego przedsiębiorstwa – które według różnych rankingów należy do najlepszych pracodawców w kraju. Wcześniej jednak podzielił się swoimi refleksjami odnośnie postrzegania terminu work-life balance. Jego zdaniem nie ma potrzeby dokonywania wyboru pomiędzy pracą a domem, ponieważ praca jest częścią naszego życia, jest miejscem, gdzie możemy realizować swoje potrzeby, pasje i marzenia.

Tradycyjnie już, po wystąpieniach prelegentów, odbyła się dyskusja prowadzona przez Annę Grabowską – w której na rynek pracy w kontekście rodziny popatrzono głównie z punktu widzenia partnerów społecznych. Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nie można odnosić elastycznego czasu pracy do godzenia życia rodzinnego z pracą. Z kolei organizacje pracodawców – Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego – podkreśliły potrzebę wsparcia rodzin i młodych ludzi w biznesie, ale jednocześnie – jak zauważył Wiceprezes BCC Zbigniew Żurek – dając jednej grupie, zwykle trzeba zabrać coś innej. Dyskusja wykazała, że potrzeba rozmów o rodzinie na rynku pracy jest ogromna – godzinna formuła panelu nie wyczerpała tematu.

Program konferencji (DO POBRANIA)

 
Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko


Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Agnieszka Zgierska (GUS), 
Dyrektor CPS "Dialog" Iwona Zakrzewska, Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko, dr hab. Maria Widerszal-Bazyl z CIOP-PIB


Uczestnicy konferencji w CPS "Dialog"

WARTO WIEDZIEĆ...