W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej"

Konferencja „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej" zorganizowana  17 września 2013 r. przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta podjęła temat bardzo aktualny wśród zagadnień rynku pracy.

Dyrektor CPS "Dialog" Iwona Zakrzewska witając znamienitych gości, a szczególnie partnerów społecznych, wyraziła nadzieję, że choć miejsce jest im znane, to ma nadzieję, że dzisiejsza konferencja zachęci do udziału w kolejnych debatach i konferencjach. Krzysztof Getka reprezentujący Fundację im. Friedricha Eberta zaznaczył, że problemy ludzi młodych są obecne od wielu lat, i ma nadzieję, że spotkanie przyczyni się do znalezienia rozwiązań, które poprawią ich sytuację.

Otwierający konferencję Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, przytoczył dane Eurostatu, z których wynika, że bezrobotni poniżej 25. roku życia stanowią w Polsce 27,6 proc., podczas gdy w Niemczech 7,5 proc., a na południu Europy - 50 proc. To już nie jest sytuacja z lat 2002-2003, gdy bezrobocie wśród młodych sięgało 40 proc., ale zdaniem ministra to wciąż dużo za dużo. To grozi straceniem pokolenia, na co nie możemy sobie pozwolić. Wskazywał, że trzeba dostosować system kształcenia do potrzeb rynku, położyć większy nacisk na doradztwo zawodowe, pomóc w wejściu na rynek pracy, dać szansę na zdobycie doświadczenie zawodowego w postaci staży. Służyć temu ma przygotowana reforma rynku pracy, która m.in. ma gwarantować młodym bezrobotnym, że w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy uzyskają ofertę pracy lub aktywizacji zawodowej. Osoby poniżej 30. roku życia mają być też objęte opieką indywidualnego doradcy w urzędzie pracy, a pracodawcy zatrudniający młodych mają być zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Refundowane mają być składki na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę. Ministerstwo pracy przygotowało też pakiet rozwiązań testowanych obecnie w programie pilotażowym „Twoja kariera - Twój wybór”, do których należą m.in. bon szkoleniowy, bon na kształcenie zawodowe i policealne, na kształcenie podyplomowe, dotacja na zasiedlenie.

Wszechstronnej analizy problemów zawodowych młodych dokonały ekspertki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Profesor Elżbieta Kryńska opowiedziała o instytucjonalnych uwarunkowaniach podejmowania przez nie pracy w Polsce, natomiast dr Halina Sobocka-Szczapa spojrzała na młodzież na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.

O rozwiązaniach niemieckiego rządu przeciwdziałających wykluczeniu młodych mówił, doradca polityczny w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Niemczech Mathias Scholz. Wskazał m.in. na dualny system kształcenia zawodowego, co przekłada się na teoretyczne wykłady w szkole zawodowej, za którymi idą praktyczne ćwiczenia zawodu w przyszłym zakładzie pracy. Systemem objęto 350 profesji. Jak wyjaśniał niemiecki ekspert, przeciętnie w trakcie 3 lat szkolenia, uczeń spędza w zakładzie pracy 3-4 dni w tygodniu, a 1-2 dni w szkole zawodowej. Doradca podkreślił, że system ten sprawdza się w zasadzie w każdej branży - zarówno w przemyśle, handlu, jak i administracji. Zaznaczył, że 60 proc. uczniów znajduje zatrudnienie w zakładzie, w którym się uczyło. Przytoczył statystyki, z których wynika, że w Niemczech aż 66 proc. społeczeństwa przeszło kiedyś na jakimś etapie życia kształcenie w systemie dualnym.

Występujący w drugiej części konferencji  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina podkreślił, że zauważa pewien uniwersalizm problemów i działań, które proponują poszczególne kraje. Z perspektywy Unii Europejskiej sytuacja młodych ludzi wkraczających na rynek pracy jest szczególnie niepokojąca. Wiceminister podkreślił, że są kraje, które mają ważniejsze problemy, jak zagrożenie dla pokoju społecznego, gdzie bezrobocie młodych ludzi przekroczyło już 50 proc. Polska ma za sobą doświadczenia wchodzenia na rynek pracy ogromnego wyżu demograficznego w latach 1995-2005, co nakładało się na okresy spowolnienia, zwłaszcza na początku lat 2000, kiedy tworzono rożne mechanizmy aktywności zawodowej. Wiceminister Jacek Męcina podkreślił, że dewaluacji ulegają kwalifikacje i umiejętności, które osoby młode nabyły w trakcie procesu kształcenia. To może zniechęcać do snucia przez nie planów, nie tylko zawodowych, ale i rodzinnych, a to zawsze jest dramatem w wymiarze indywidualnym, a jeśli dotyczy dużych grup – nawet pokoleniowym. Dlatego ministerstwo pracy przygotowało rozwiązania dla młodych w świetle europejskiej „Gwarancji dla Młodzieży”.

Jak podkreśliła rozpoczynając dyskusję w panelach dyskusyjnych Redaktor Naczelna kwartalnika "Dialog" Anna Grabowska, Komisja Europejska uznała problem bezrobocia młodych za jeden z najbardziej palących w całej Europie, tym bardziej, że wpływa na obecną sytuację demograficzną. O tych trudnościach i wyzwaniach na rynku pracy mieli okazję opowiedzieć osobiście młodzi reprezentanci organizacji pracodawców i związków zawodowych podczas panelu dyskusyjnego: Dominika Pyzowska z OPZZ, Sebastian Barański z NSZZ „Solidarność’, Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan, Radosław Kwiatoń z Forum Związków Zawodowych, Sławomir Olejniak ze Studenckiego Forum Business Centre Club, a także  Marta Płonka ze Związku Rzemiosła Polskiego. Natomiast o oczekiwaniach, celach i marzeniach ludzi młodych mówili sami młodzi z Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele organizacji studenckich, zawodowych oraz organizacji pozarządowych z Węgier, Litwy, Słowacji, Czech i Polski prezentowali doświadczenia ze swoich krajowych rynków pracy.

 O programach wsparcia dla młodych na polskim i niemieckim rynku pracy mówili: Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina
i doradca polityczny w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Niemczech Mathias Scholz


Na zdjęciu Krzysztof Getka z Fundacji Eberta, Dyrektor CPS "Dialog" Iwona Zakrzewska, 
Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, doradca niemieckiego rządu Mathias Scholz


Panel dyskusyjny poprowadziła red. naczelna kwartalnika "Dialog" Anna Grabowska


Na zdjęciu prelegenci: wśród nich młodzi z Polski, Litwy, Słowacji, Czech i Węgier oraz uczestnicy konferencji