W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja: "Ubezpieczenia społeczne - przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?"

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się 15 lipca 2013 r. kolejne w cyklu debat i konferencji spotkanie, tym razem pt. „Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?”.

Konferencję otworzyła Dyrektor Centrum Iwona Zakrzewska, podkreślając, że ubezpieczenia społeczne to temat szeroki i wpisujący się w bardzo aktualną problematykę rynku pracy w Polsce. Zarysowała historię ubezpieczeń, w tym emerytalnych, zaznaczając, że stanowią one część naszego dorobku cywilizacyjnego. W słownikowym, ogólnym sensie „ubezpieczenia” mają na celu ochronę przed czymś, zapobieganie czemuś, natomiast w kontekście społecznym niosą za sobą dużo więcej: zasadę solidaryzmu i poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, które zapewnia państwo.

Dyrektor CPS „Dialog” przypomniała, że obecny system emerytalny w Polsce istnieje od 1999 r., i w związku ze współczesnymi wyzwaniami demograficznymi i ekonomicznymi – wymaga on reformy. Wokół tego toczy się teraz w Polsce dyskusja, która zrodziła potrzebę zorganizowania spotkania także w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. To właśnie patron tego miejsca – Andrzej Bączkowski – w latach 90. rozpoczął debaty dotyczące zagadnień systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki jego staraniom dziś możemy kontynuować te spotkania i prowadzić rozmowy w duchu dialogu społecznego.

Wprowadzeniem do późniejszej dyskusji była prezentacja dra Dariusza Zalewskiego z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, który przedstawił idee ubezpieczeń społecznych w kontekście wyzwań XXI wieku. Z kolei o praktycznym wymiarze rynku ubezpieczeń w Polsce opowiedziały reprezentantki instytucji tego sektora: Pani Mirosława Boryczka, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Pani Małgorzata Rusewicz, p.o. Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Udział w panelu dyskusyjnym, który poprowadziła Redaktor Naczelna kwartalnika ”Dialog” Anna Grabowska, wzięli przedstawiciele partnerów społecznych – w tym Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Związku Rzemiosła Polskiego, a także reprezentanci ośrodków akademickich i naukowo-badawczych. Zgromadzeni gościepróbowali znaleźć odpowiedzi na ważne z punktu widzenia rynku pracy pytania: Czy możemy odpowiedzieć na wyzwania demograficzne XXI wieku i pogodzić potrzeby różnych pokoleń? Jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za poczucie stabilności, bezpieczeństwa społecznego i zawodowego? Czy nasz system emerytalny nam na to pozwala? Dyskusja pokazała, że wiele kwestii związanych z systemem ubezpieczeń społecznych wymaga kolejnych spotkań w duchu dialogu społecznego i obywatelskiego.


Na zdjęciu od lewej: p.o. Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz,
Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych Mirosława Boryczka, dr Dariusz Zalewski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

 
Tematyka ubezpieczeń społecznych zgromadziła przedstawicieli środowisk naukowych i eksperckich


W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele partnerów społecznych: Forum Związków Zawodowych, 
Konfederacji Lewiatan, NSZZ "Solidarność", OPZZ i Związku Rzemiosła Polskiego