W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się 9 lipca 2013 r. konferencja pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – rola szkół wyższych w realizacji Programu”. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z CPS „Dialog”.

Inspiracją do tego było podpisanie 12 czerwca 2013 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrożenie Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Celem inicjatywy ma być pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie zatrudnienia.

Konferencje otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacek Męcina, podkreślając, że resort pracy chce stworzyć młodym ludziom takie instrumenty, które osobom z pasją i wiedzą, umożliwią przekierowanie ich w realny program samozatrudnienia. Wspomniany Program, który kierowany jest przede wszystkim do środowiska akademickiego, ma przyczyniać się do zmiany podejścia uczelni, ale i samych studentów. Analiza samozatrudnienia w Polsce pokazuje bowiem, że największym problemem jest przejście z samozatrudnienia do mikroprzedsiębiorstwa. Projekt, który jest adresowany w pierwszej kolejności do trzech województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, ma to zmienić. Wiceminister Jacek Męcina podkreślił, że liczy na organizacje, ale też na publiczne służby zatrudnienia, które mają swoich ekspertów w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Te środowiska współpracując razem, będą mogły tworzyć potencjał kapitału społecznego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

O założeniach Programu mówili przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego – instytucji zarządzającej Programem. Oferta jest kierowana do studentów ostatnich lat studiów, absolwentów w okresie do 48 miesięcy, a docelowo do osób bezrobotnych. Bardzo ważnym zadaniem, przy którym będzie pomagać Bank, jest znalezienie pośredników finansowych i osób, które zapewnią standard współpracy ze środowiskami akademickimi. Z kolei rolę szkół wyższych w realizacji Programu omówił dr Marek Laszuk ze Szkoły Głównej Handlowej. Opowiedział o doświadczeniach swojej uczelni w promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości wśród studentów. Prelegent przytoczył również dane i ich opinie odnośnie przygotowania młodych do prowadzenia własnej firmy. Ten temat rozwinęli przedstawiciele Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z Warszawy, Kielc i Krakowa, a także dwóch młodych przedsiębiorców, podkreślając działalność Inkubatorów i uczelni wyższych w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Po wystąpieniach prelegentów wśród prelegentów i zaproszonych gości – głównie publicznych służb zatrudnienia – odbyła się dyskusja o tym, jak powinna być realizowana współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

 
Konferencję otworzył Sekretarz Stanu w MPiPS dr hab. Jacek Męcina


Prelegentami byli przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej, Banku Gospodarstwa
Krajowego i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości


Dużą część gości stanowili reprezentanci publicznych służb zatrudnienia