W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?"

21 maja 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się przygotowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Forum Związków Zawodowych konferencja pn. „Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?”.

Iwona Zakrzewska, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” witając uczestników konferencji przypomniała, że CPS „Dialog” przygotowywał już wcześniej kilka konferencji na temat ubezpieczeń emerytalnych i ubezpieczeń społecznych, a biorąc pod uwagę ważność tego tematu należy o nim jak najwięcej dyskutować. Temat ten jest ciągle aktualny dlatego wyraziła nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie okazją do rozmowy nie tylko na temat dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych, ale również całego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, którego problemy stanowią wyzwanie dla obecnego i przyszłych pokoleń.

Tadeusz Chwałka, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, witając zebranych gości zauważył, że dzisiejszy temat doskonale wpisał się w aktualną sytuację polityczną. Forum Związków Zawodowych, jako organizacja zrzeszająca kilkaset tysięcy osób, nie unika i aktualnie uczestniczy we wszystkich debatach związanych z emeryturami. FZZ uważa, że te debaty mają sens pod jednym warunkiem – że wzajemnie słucha się własnych argumentów, a nie posiada z góry ustalonej wizji jak rozwiązać problem i trzyma się jej do końca.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wyjaśnił, że dodatkowe ubezpieczenia, dobrowolne ubezpieczenia, rozwój III filaru oraz to jak powinien on wyglądać i jak można go realizować są tematami jak najbardziej aktualnymi. System emerytalny, nie tylko w zakresie wieku emerytalnego czy w zakresie funkcjonowania I czy II filaru, ale też dobrowolnych ubezpieczeń zmienia się w ostatnich latach dość dynamicznie. W 2012 roku wprowadzono ustawę o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), a w roku 2014 były już wprowadzone zmiany, bo była konieczność zareagowania na możliwości oszczędzania i dobrowolnego odkładania na emeryturę przez Polaków. Trzeba też obserwować jak te produkty sprawdzają się na rynku - czy oferta jest dość atrakcyjna i zachęca do skorzystania z niej i czy ma jak najprostsze zasady, tak by przemawiała do każdego – do tych którzy mają zarobki poniżej poziomu średniego, na poziomie średnim czy też na poziomie wyższym. To nie może być oferta skierowana tylko do tych którzy mają najwyższe zarobki. Dlatego zmieniono system IKZE, gdzie obniżono podatek i w momencie wypłaty wynosi on 10% i jest podatkiem ryczałtowym. Uproszczono również zasady wyliczania kwoty jaką po pierwsze można wpłacić, a z tego bierze się stopień odliczenia i ulgi podatkowej, która wzrosła o ok. 150%. Zmiany te przyczyniły się według Komisji Nadzoru Finansowego do wzrostu zainteresowania – po ponad roku funkcjonowania tych przepisów przyrost ilości osób był najwyższy na IKZE, dużo wyższy niż w IKE i zwiększyła się też ilość wpłat. To wszystko pokazuje, że zmiany poszły w dobrym kierunku. Minister Kosiniak-Kamysz powiedział także, że widzi nadzieję w Pracowniczych Programach Emerytalnych, wciąż nierozpowszechnionych w Polsce, o niewykorzystanym potencjale współpracy na linii pracodawca-pracownik, widzi w tym też rolę rządu i rozwiązań legislacyjnych.

Doktor Joanna Rutecka z SGH w swojej prezentacji pn. „Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian” przedstawiła dane z raportu przygotowanego na prośbę Ireny Wóycickiej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Raport przygotował zespół ekspertów w ramach Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Koordynatorem prac był Ryszard Petru, a nadzór merytoryczny sprawowała dr Joanna Rutecka. Podczas wystąpienia dr Rutecka omówiła m.in.: cechy idealnego systemu emerytalnego; aktualny stan rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce (2013); pracownicze programy emerytalne; indywidualne konta emerytalne; tendencje na świecie – podstawowe kierunki zmian dokonywanych na cywilizowanych i bardzo rozwiniętych rynkach emerytalnych; rekomendacje dla Polski.

W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Annę Grabowską, doradcę ds. społeczno-prawnych Forum Związków Zawodowych głos zabrali m.in.: Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP; Katarzyna Tuszyńska z OPZZ; Michał Kuszyk, Wiceprezes Pracodawców Polska Miedź; Krzysztof Małecki z FZZ; Lucyna Dargiewicz przewodnicząca OZZPiP; Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia GUS. 

Na zdjęciu od lewej: dr Joanna Rutecka, dyr. Iwona Zakrzewska,
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Tadeusz Chwałka


Na zdjęciu uczestnicy konferencji


Od lewej: Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
oraz Tadeusz Chwałka Przewodniczący Forum Związków Zawodowych


Na zdjęciu uczestnicy konferencji