W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Debata "Strefa euro a rynek pracy w Polsce"

8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się zorganizowana wspólnie przez CPS „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych debata pn. „Strefa euro a rynek pracy w Polsce”. 

Witając zebranych gości Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że ta debata otwiera cykl spotkań, koncentrujących się na społecznych i gospodarczych konsekwencjach ewentualnego wejścia Polski do strefy euro.

Profesor Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych witając uczestników konferencji dodał, że wspólnie z CPS „Dialog” przygotowuje przedsięwzięcia, które będą debatami dot. rozmaitych problemów związanych ze strefą euro. Na chwilę obecną w planach jest seria 3 dyskusji poświęconych tej problematyce. „W ramach autoreklamy chciałbym poinformować, że na koniec kwietnia przewidzieliśmy dyskusję nad polskim szkolnictwem zawodowym, która jest wynikiem narzekań o niedopasowaniu systemu edukacyjnego na poziomie szkolnictwa zawodowego i potrzeb pracodawców”- mówił.

„Dzisiejsze spotkanie traktujemy jako jedno z kilku. Pod koniec czerwca najprawdopodobniej odbędzie się kolejne, które będzie poświęcone ubezpieczeniom społecznym w ujęciu bardzo ogólnym. Na jesieni planujemy spotkanie dotyczące tematu ochrony socjalnej w perspektywie do (ewentualnego) przystąpienia Polski do strefy euro. Jest także zamysł by cykl tych spotkań zakończyć konferencją międzynarodową. Jednak wszystko będzie zależało od tego jak będzie rozwijać się dyskusja” – mówił profesor Zbigniew Klimiuk z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Profesor Tomasz Gruszecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawił prezentację pn. „Konstrukcyjne błędy strefy euro a jej bieżąca i przyszła kondycja ekonomiczno-finansowa” w której omówił błędy konstrukcyjne – przesłanki polityczne i błędy stricte ekonomiczne. „Euro miało przyspieszyć integrację, która miała skończyć się jednolitą konstrukcją polityczną – Stanami Zjednoczonymi Europy. Błędy leżące u założeń konstrukcji euro są przyczynami obecnych kłopotów. Euro na razie przetrwało najgorszy sztorm, ale podstawowe wady konstrukcyjne wciąż nie są rozwiązane”- mówił.

Profesor Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego w prezentacji pn.: „Wejście Polski do strefy euro a sytuacja na rynku pracy” postawił dwa pytania: Jakie są możliwe i najbardziej prawdopodobne zmiany na rynku pracy w Polsce po wejściu do strefy euro? oraz Jakie zmiany na polskim rynku pracy mogą zwiększyć korzyści i zmniejszyć zagrożenia związane z członkostwem w strefie euro? Swoje wystąpienie skoncentrował na prawdopodobnych konsekwencjach przyjęcia euro dla rynku pracy w Polsce oraz pożądanych zmianach na rynku pracy w Polsce z punktu widzenia szans i zagrożeń związanych z wejściem do strefy euro.

Profesor Jerzy Żyżyński z Uniwersytetu Warszawskiego w wystąpieniu pn.: „Straty czy korzyści wejścia Polski do strefy euro?” zwrócił uwagę na dość często pomijany aspekt. „Gdybyśmy mieli wchodzić do strefy euro to po jakim kursie? Są dwa kursy walutowe: kurs rynkowy wynikający z aktualnych relacji kraju z zagranicą oraz kurs parytetu siły nabywczej, który wynika z relacji cen. Moja teza jest taka, że moglibyśmy przejść na euro wtedy dopiero, kiedy kurs rynkowy zbliży się znacznie, prawie się zrówna z kursem parytetowym”- mówił.

W trakcie burzliwej dyskusji głos zabrali przedstawiciele m.in. Business Centre Club, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Ministerstwa Gospodarki. 

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 8.04.2015
Na zdjęciu od lewej: prof. Z. Klimiuk, I. Zakrzewska, prof. K. Frieske, prof. T. Gruszecki oraz prof. E. Kwiatkowski 

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 8.04.2015
Na zdjęciu uczestnicy debaty

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 8.04.2015
Na zdjęciu od lewej: I. Zakrzewska, prof. K. Frieske, prof. T. Gruszecki, prof. E. Kwiatkowski oraz prof. J. Żyżyński.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 8.04.2015
Na zdjęciu uczestnicy debaty.

Na zdjęciu uczestnicy debaty 8.04.2015
Na zdjęciu uczestnicy spotkania.