W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Jubileusz 20-lecia CPS "Dialog"

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” obchodziło jubileusz dwudziestolecia. 10 grudnia 2014 r. w Centrum spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, partnerów społecznych, świata nauki, byłych pracowników Centrum, aby snuć wspólnie wspomnienia, refleksje.

20 lat to wiele wydarzeń – bardzo wzniosłych , ale też takich, z których musimy wyciągać wnioski na przyszłość – powiedział Minister Pracy dr Władysław Kosiniak-Kamysz podczas jubileuszu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” . Uczestnikom zgromadzonym 10 grudnia na uroczystości właśnie w CPS „Dialog” przekazał, że to zawsze będzie przestrzeń otwarta: dla związkowców, pracodawców, dla obywateli – dla tych wszystkich, którzy chcą wyrazić własne zdanie. W tej przestrzeni będzie można także podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje, bo do tego zostało przeznaczone. - To jest też miejsce, gdzie każdy może pokazać i przekazać część swojej wrażliwości i będziemy tę formułę rozszerzać, bo dziś bardzo ważny jest dialog obywatelski – podkreślił.

Minister podziękował też Dyrektor Centrum Iwonie Zakrzewskiej za styl prowadzenia tutejszych spotkań i ich otwartość. Taką formułę Dyrektor przyjęła również tego dnia, zapraszając osoby związane w jakiś sposób z CPS „Dialog” do wspólnych wspomnień i refleksji, a to – jak podkreśliła – wspaniałe historie wspaniałego miejsca.

Ten „festiwal refleksji” otworzył prof. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w MPiPS. – Jestem szczególnym dzieckiem transformacji. Kiedy rozpoczynałem studia, miałem przyjemność uczyć się już nowego systemu, a Centrum Partnerstwa Społecznego, początkowo z jeszcze niedookreśloną rolą, było miejscem, w którym spotykali się partnerzy społeczni. 20 lat temu powstała idea, aby to miejsce dedykować dialogowi społecznemu – przypomniał. Wiceminister zwrócił uwagę na piękną symbolikę logo CPS „Dialog”, które zawiera usta, oko i ucho – co oznacza: rozmawiać, patrzeć i słuchać po to, aby się porozumiewać. –Dialog jest dla mnie fundamentem demokracji, który wzmacnia tę demokrację, i nawet jeśli zdarzają się momenty kryzysu, to on się zawsze pięknie odradza – zauważył.  

Marian Osuch, Przewodniczący Pracodawców Transportu Publicznego z sentymentem wspominał początki Centrum i tworzenia się dialogu społecznego. Podkreślał zwłaszcza rolę jego patrona . – Sposób prowadzenia dialogu przez Andrzeja Bączkowskiego był kompleksowy, tzn. zaczynało się go i kończyło na tym samym spotkaniu konsensusem, dlatego czasem spotkania trwały do późnych godzin nocnych – opowiadał.

Anna Grabowska w imieniu Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych Tadeusza Chwałki i swoim, pogratulowała pracownikom Centrum oraz wszystkim osobom związanym na przestrzeni lat z jego działalnością jubileuszu 20-lecia. Wyraziła także nadzieję, że Centrum będzie zawsze służyło przede wszystkim dialogowi społecznemu, w tym partnerom społecznym, którzy ten dialog w najpełniejszym wymiarze realizują. Podkreśliła, że pomimo zawieszenia 1,5 roku wcześniej dialogu trójstronnego, obecność przedstawiciela związków zawodowych na jubileuszowej konferencji Centrum jest dowodem na to, że związki rozumieją ideę dialogu prowadzonego ponad doraźnymi interesami stron. – Serdecznie gratulując pięknego jubileuszu, mam nadzieję na kolejne spotkania w tym miejscu tak często, jak kiedyś – zakończyła.

Prof. Kazimierz W. Frieske, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych snując swoje refleksje skupił się na współczesności, w której – jak zauważył – doskonale układa się współpraca pomiędzy Instytutem a Centrum. Udało się zorganizować kilkanaście wspólnych spotkań, podczas których partnerzy społeczni w swoich opiniach dość brutalnie zderzali się z pracownikami IPiSS-u. – Podczas tych spotkań mówiłem sobie, jak to dobrze! Coś iskrzy, ludzie chcą ze sobą rozmawiać. Bo najgorzej by było, gdybyśmy przechodzili obok siebie obojętnie – podkreślił. Profesor zauważył, że musimy dialogować, musimy jakoś uzgadniać ze sobą interesy, bo inaczej cofniemy się do stanu przedspołecznego.

– Centrum to dla mnie miejsce wytężonej pracy i uważnej refleksji nad wszystkimi sprawami, które musimy rozstrzygać czy formułować i proponować – powiedział Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko. Podkreślił, że takich spraw jest mnóstwo i ma nadzieję, że na te spotkania, już wkrótce po ustaleniach partnerów społecznych, dołączy strona związkowa. Bo, jak zauważył, choć się różnimy, to różnimy się ładnie.

Wiceprezes Business Centre Club Zbigniew Żurek przeprosił za spóźnienie wynikłe z trwającego w sąsiedniej sali posiedzenia Trójstronnej Komisji, ale zauważył, że może to i dobrze. To pokazuje, że ten budynek żyje, że się w nim pracuje. Z kolei Michał Kuszyk, Wiceprezes Pracodawców Polska Miedź, opowiedział o swoich doświadczeniach z czasu prowadzonych przez siebie negocjacji pomiędzy związkami a pracodawcą w CPS „Dialog”. Podkreślił, że wtedy – w grudniu 2006 r. – w tym miejscu znalazł opiekę, szczerość i pomoc. Przy okazji zrobił psikusa historii, bo negocjowane porozumienie pomiędzy związkami a pracodawcami zostało podpisane… 13 grudnia. – Dało to inną narrację historii – podsumował.

– Oddajemy honory Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dlatego, że działa  w taki, a nie inny sposób. Wystarczy popatrzeć chociażby na te tysiąc zdjęć, które się przewijają przed naszymi oczami – zauważył prof. Jerzy Wratny z IPiSS-u. – Spośród różnych zalet Centrum, chciałbym szczególnie wyeksponować integrację różnych środowisk – nie tylko partnerów społecznych, ale też środowiska naukowego. My się tu wszyscy lubimy! Pracodawcy spierają się ze związkowcami, ale w gruncie rzeczy są sobie bliscy – dodał.

– Dialog ma dla nas prywatny charakter, w losach każdego z nas, i ma też wymiar istotny dla losów całych społeczeństw i narodów – podkreśliła prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Do jej najważniejszych wspomnień dotyczących Centrum należą te związane z pracami nad emeryturami pomostowymi, w których udział brała wspólnie z obecnym na uroczystości 20-lecia Panem Andrzejem Stębskim, ekspertem OPZZ, cenionym przez nią za profesjonalizm. Profesor podkreśliła, że weszliśmy w kolejny zakręt historii, bo mamy nowe pokolenie, z innymi potrzebami i zagrożeniami. Tematów, które należałoby wpisać na tablicę Centrum, nie zabraknie. – O niektóre rzeczy, te techniczne, infrastrukturalne, już nie musimy się martwić, ale o ludzi wciąż. Także niech żyje to Centrum jak najdłużej! – zakończyła profesor.

– Tutaj naprawdę się dowiedziałem, co znaczy cytat z Nowego Testamentu: „Na początku było słowo” – zaczął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Podzielił się swoimi refleksjami z pierwszego obytego w CPS „Dialog” spotkania, kiedy zastanawiał się, jak to będzie, bo przecież ludzie są tacy różni. –Okazało się, że najważniejsze, to słuchać – powiedział. I ta refleksja towarzyszy mu do dzisiaj.

Doktor Mirosław Roguski zauważył, że jako jeden z nielicznych podczas ostatnich 20 lat miał okazję reprezentować różne strony dialogu: OPZZ, doradcę wicepremiera, a obecnie Pracodawców RP. Podkreślił, że najważniejsze było tu poznawanie ciekawych osób i uczenie się od nich. Zauważył, że kiedyś dialog był bardziej ostry, emocjonalny, teraz nabrał większej łagodności i merytoryki.

Doktor Marek Pliszkiewicz opowiadał o osobie, o której wspominali niemalże wszyscy uczestnicy jubileuszowego spotkania w CPS „Dialog” – o jego patronie Andrzeju Bączkowskim. – On pracował dla dobra wspólnego i dla dobra wspólnego umarł. Mieszkając w Warszawie kilka lat, wcale nie znał tego miasta, poruszał się z domu do ministerstwa, z ministerstwa do Sejmu... – wspominał.

– Kiedy zaczynałam, moi koledzy z Lewiatana wspominali mi, że tutaj jest ciężki bój, a mnie jako ekonomistce, wydawało się, że wszystko jest oczywiste – wspominała swoje doświadczenia z CPS „Dialog” dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. – Ekonomia mówi nam przecież, jak ma być, więc możemy się spotkać, powiedzieć, jak powinno być, i wszyscy się z tym zgodzą. Przyszłam i… zobaczyłam, że nic nie jest oczywiste, i zrozumiałam też, do tej pory to rozumiem i w przyszłości też będę to rozumieć , i za to pięknie dziękuję wszystkim partnerom – zakończyła z uśmiechem.

Podczas jubileuszu CPS „Dialog” Dyrektor Iwona Zakrzewska odczytała też listy z gratulacjami, które napłynęły na jej ręce. Premier Ewa Kopacz życzyła organizatorom i uczestnikom spotkania niesłabnącej energii. – Porozumienie i znalezienie najlepszych rozwiązań służących wszystkim stronom to największe osiągnięcie społeczeństwa obywatelskiego. Autentyczność i skuteczność negocjacji i konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji jest najlepszym narzędziem łączenia różnych grup społecznych. Udowodnił to wielokrotnie Andrzej Bączkowski, patron Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Droga i standardy działań, jakie wyznaczył, wciąż są obecne w Państwa codziennej pracy – napisała.

Ciepłe słowa napłynęły również od Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej: Centrum, które powstało w przełomowych latach 90. z potrzeby znalezienia potrzeby społecznego porozumienia, czego wyrazem stała się Komisja Trójstronna, stworzyło dogodne warunki do mediacji i doradztwa w zapobieganiu, łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Wicepremier Janusz Piechociński w swoim liście podkreślił, że: „działalność Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zasługuje na uznanie biorąc pod uwagę kwestię chociażby kwartalnika „Dialog”, który odnajduje swój cel chociażby jako wymianę poglądów dotyczących idei dialogu społecznego, realizowanego zarówno w kraju, jak i za granicą”.

- Na przestrzeni ostatnich 20 lat wkład Centrum w promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie stosunków pracy oraz wspieranie działalności badawczej i analitycznej były przyczynkiem wielu efektywnych i nowatorskich inicjatyw – napisała Dyrektor Generalna MPiPS Iwona Zamojska. – Jestem pod wrażeniem zasług,  jakie dzięki mediacjom i doradztwu oraz wspierania instytucji porozumienia społecznego mają Państwo w łagodzeniu oraz zapobieganiu konfliktom społecznym – usłyszeliśmy z kolei z listu Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego.

Na zakończenie spotkania w imieniu Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS jego Dyrektor Marek Waleśkiewicz podziękował Dyrektor Iwonie Zakrzewskiej za wspaniale układającą się współpracę. Podkreślił, że dzięki niej i innym pracownikom CPS „Dialog” ten budynek żyje i dalej będzie żyć. – Oczekujemy na związki zawodowe. Będzie nam miło, jeżeli wrócą i będziemy wspólnie dalej debatować – powiedział.

Z okazji jubileuszu na ręce Iwony Zakrzewskiej Dyrektora Centrum złożono wiele listów gratulacyjnych.

List od Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej 

List od Ewy Kopacz - Prezesa Rady Ministrów

List od Janusza Piechocińskiego - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki

List od Henryki Bochniarz - Prezydent Konfederacji Lewiatan

List od Andrzeja Malinowskiego Prezydenta Pracodawców RP 

List od Iwony Zamojskiej - Dyrektor Generalnej w MPiPS

List od Justyny Garbarczyk - Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

 Na zdjęciu uczestnicy spotkania 12.12.2014
Gratulacje z okazji jubileuszu Centrum złożył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 12.12.2014
Na zdjęciu uczestnicy spotkania.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 12.12.2014
Wspomnienia snuli przedstawiciele resortu pracy, partnerzy społeczni, akademicy.