W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Janusowe oblicza rynku pracy”.

Otwierając 27 listopada konferencję „Janusowe oblicza rynku pracy” dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska zauważyła, że to spotkanie to pewne nowum w cyklu dialogowych debat. Odwołuje się do symboliki rzymskiego boga o dwóch różnych obliczach, i w celu pokazania dynamiki współczesnego rynku pracy jest zorganizowane na zasadzie referatów i koreferatów.

- Będziemy więc prowokować do pytań o to, jaki wpływ na rynek pracy ma prawo pracy, jaką rolę w gospodarce odgrywa szara strefa. Ciekawie zapowiada się dyskusja o tym, kto ma silniejszą pozycję na rynku pracy: pracodawcy czy pracownicydodała. Dyrektor odczytała także list Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, któremu zaplanowane zobowiązania uniemożliwiły skorzystanie z zaproszenia, ale wyraził uznanie dla inicjatywy. – Jestem przekonany, że konferencja będzie doskonałą platformą wymiany poglądów pomiędzy profesjonalistami i zyska duże zainteresowanie, zarówno ze strony przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, wybitnych ekspertów oraz specjalistów z zakresu rynku pracy – napisał w przesłanym liście.

- Nie ma jednego rynku pracy – powiedział Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych prof. Kazimierz W. Frieske i dołączył się do słów powitania uczestników konferencji. Poddał pod rozważania, czy – i ewentualnie w jakich segmentach – prawo, może efektywnie regulować nasze życie zbiorowe. Zastanawiał się, czy „wołanie” o więcej państwa na rynku pracy ma sens. I co się wydarza między ustami a brzegiem pucharu?

Profesor Ludwik Florek z Uniwersytetu Warszawskiego mówiąc o wpływie prawa pracy na rynek pracy powiedział, że prawo posługuje się różnymi rozwiązaniami – zarówno trwałymi, jak i doraźnymi – które mogą ten rynek regulować. Daje to nadzieję, że w społecznej gospodarce rynkowej pracodawcy będą chcieli zatrudniać pracowników, choć z drugiej strony rodzi obawę, że interesy pracowników nie będą wystarczająco ochronione. Doktor Jan Winczorek z Wydziału Prawa i Administracji UW poruszył problem skuteczności prawa i tego, jakie jego realizacja może mieć skutki (pożądane, niepożądane, obojętne i mieszane). Patrząc na rynek pracy z punktu widzenia socjologa zaryzykował stwierdzenie, że rynek ma zdolność do samoregulacji. Jego koreferent – prof. Kazimierz W. Frieske powiedział, że to nie prawo reguluje rynek pracy, ale urzędnicy interpretując przepisy i organizacje tych przepisów. A tym większa skuteczność przepisów, im większy „autorytet” państwa.

Jest jednak drugi – szary – rynek pracy, i mówił o nim prof. Marek Bednarski z IPiSS-u. Pracownicy i pracobiorcy, których życie z jakiś powodów pchnęło do szarej strefy, są wykluczeni z ochrony przynależnej graczom gospodarki rynkowej. W Polsce ich udział szacuje się od 22 proc. do 29 proc. PKB. Jego koreferent Stanisław Cichocki z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW zauważył, że w naszym języku istnieje kilka synonimów szarej strefy, język angielski ma ich dużo więcej. Generalnie za tym pojęciem kryje się wytwarzanie legalnych dóbr i usług, bez zadeklarowania tego władzom publicznym, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju.

Profesor Elżbieta Kryńska z IPiSS-u w swoim wystąpieniu zadała pytanie, kto jest silniejszy na rynku pracy: pracodawcy czy pracownicy? Spojrzała na te dwie strony jako na wzajemną grę sił. Ich dziwna zależność wymaga czasem zaufania, zaczem kontroli. Takimi narzędziami monitoringu są m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe czy Najwyższa Izba Kontroli. Profesor zauważyła, że jedyną wolnością pracodawcy jest to, że może pracownika zatrudnić. Nie zgodził się z tym ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Szumlewicz, zaznaczając, że Polska jest krajem wyjątkowo zdominowanych przez pracodawców. Doktor Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan zauważył z kolei, że pracodawców i pracowników łączy wspólny cel, jakim jest istnienie zakładu pracy, jeśli go nie ma tracą obie strony. Od tego należy wyjść, mówiąc o rynku pracy.

 

Uczestnicy konferencji 27.11.2014Na zdjęciu od lewej: dr Jan Winczorek (UW), prof. Marek Bednarski (IPiSS), prof. Elżbieta Kryńska (IPiSS),
prof. Ludwik Florek (IPiSS), prof. Kazimierz W. Frieske (IPiSS), Iwona Zakrzewska (CPS "Dialog").

 

Uczestnicy konferencji 27.11.2014
Na zdjęciu uczestnicy konferencji.

 

Uczestnicy konferencji 27.11.2014
Udział w debacie wzięli m.in. przedstawiciele partnerów społecznych.

 WARTO WIEDZIEĆ ...