W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery”

Kobiety posiadają kompetencje i umiejętności do zajmowania stanowisk zarówno w sferze publicznej, jak i w biznesie – powiedziała otwierając 7 października 2014 r. konferencję „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery” Podsekretarz Stanu w MPiPS Małgorzata Marcińska.

Spotkanie zorganizowało Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, traktując je jako ważną cześć wymiany poglądów na temat awansu zawodowego kobiet w Polsce w powiązaniu z ich rolami społecznymi, głównie rodzinnymi. Znawczynie problematyki z Instytutu przedstawiły wyniki badań i powstałą w ich efekcie publikację pt. „Kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym. Sytuacja zawodowa i rodzinna”.

Witając uczestników konferencji Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że tematyka kobiet na rynku pracy jest niezwykle bliska Centrum, o czym może świadczyć chociażby fakt, że w tym roku CPS „Dialog” zorganizowało dwie konferencje poruszające ten problem. Dzisiejsze spotkanie jeszcze go poszerza i pogłębia. Dołączając się do słów powitania i rozważań o awansie kobiet  prof. Kazimierz W. Frieske nawiązał do innych badań, w których wskazywano, że różnice w strukturze mózgu powodują różnice w społecznym funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn. Profesor zauważył, że w kontekście tego być może nie warto formułować pytań: czy kobiety na stanowiskach kierowniczych, ale bardziej: na jakich stanowiskach kierowniczych?   

Wiceminister Małgorzata Marcińska zwróciła uwagę na wyniki badań realizowane w projekcie MPiPS -  PROGRESS, z których wynika, że w radach nadzorczych spółek zasiada 15 proc. kobiet, natomiast na stanowisku prezesa 7 proc. Podała również, że w skali Polski na jedną panią profesor przypada pięciu panów profesorów. Tymczasem większość badanych wskazuje, że w gremiach kierowniczych powinno być więcej kobiet. Wiceminister zadała pytanie: jak to się dzieje, że aż 60 proc. absolwentów stanowią kobiety i ten wynik nie ma przełożenia na ich ścieżki kariery?

Odpowiedzi na to i inne pytania udzieliły ekspertki Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod kierownictwem prof. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej, panie: prof. Bożena Kołaczek, prof. Danuta Graniewska, dr Dorota Głogosz oraz Joanna Mirosław, a także menedżerowie sfery publicznej: Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM dr Dagmir Długosz, Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Warszawie Magdalena Politańska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Mirosław Chyba oraz Krzysztof Skomra z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Filia Pionki. Ważny głos w dyskusji należał również do przedstawicieli nauki i partnerów społecznych. Zabrali go m.in.: dr Marek Pliszkiewicz, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Katarzyna Tuszyńska, Maria Mirosławska.

 
Na zdjęciu od lewej: Iwona Zakrzewska - Dyrektor CPS "Dialog", Małgorzata Marcińska
- Podsekretarz Stanu w MPiPS, prof. Kazimierz W. Frieske - Dyrektor IPiSS.

 


Kobiety na stanowiskach są przeciwne parytetom, argumentując,
że decydować powinny tylko kompetencje. 

 


Uczestnicy spotkania.


Tematyka spotkania zgromadziła w większości kobiety. 

WARTO WIEDZIEĆ ...