W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Stoczniowego

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa

W dniu 26 lutego 2018 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa pod przewodnictwem Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, współprzewodniczącego ze strony rządowej.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

W dniu 2 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

W dniu 2 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczył posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. Stronę rządową reprezentowali również przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców był przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obradom przewodniczył Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w tym resorcie. Ponadto stronę rządową reprezentowali przedstawiciele Ministerstw: Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

W dniu 18 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Bartosz Kownacki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Współprzewodniczący Zespołu.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej pod przewodnictwem  Roberta Siarnowskiego, współprzewodniczącego ze strony związkowej.

więcej