Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych (Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego). Strona rządowa Podzespołu reprezentowana była przez przedstawicieli MSWiA oraz Ministerstwa Finansów.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

Informacja Ministerstwa Cyfryzacji na temat projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych były przedmiotem spotkania Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, które odbyło się 7 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Pan Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Projekt Strategii "5G dla Polski” oraz dyskusja nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym były tematami posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się 5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog” w Warszawie. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, jak również przedstawiciele resortu przedsiębiorczości i technologii.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 2 marca 2018 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, któremu przewodniczył Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu.

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy

Na posiedzeniu doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w dniu 21 lutego 2018 roku dyskutowano o bieżącej sytuacji w obszarze zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

Propozycja zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu, które odbyło się 20 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” stronę rządową reprezentowali Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej

Posiedzenie podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

Na posiedzeniu podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 13 lutego 2018 roku dyskutowano o przygotowaniach do obowiązkowego stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej w polskich placówkach ochrony zdrowia. 

więcej

Posiedzenie Zespołu RDS problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 5 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentowali przedstawiciele kierownictwa Departamentów: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. prawa pracy RDS, podczas którego jednym z głównych tematów był projekt rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Debata o reformie/reorganizacji egzekucji administracyjnej była jednym z głównych tematów posiedzenia Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Posiedzenie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów odbyło się w dniu 1.02.2018 roku  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. 

więcej