W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 22 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt został przesłany do opinii partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących były głównymi tematami posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Posiedzenie podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia

Dyskusja na temat projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 9 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia.

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

Dyskusja na temat rządowego projektu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 oraz projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych była głównym przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 10 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentował Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z przedstawicielami kierownictwa Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyła również Rzeczniczka Funduszy Europejskich w tym resorcie.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat polskiej prezydencji COP24.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wzrostu płac nauczycieli w roku 2018 poszerzona o wnioski Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Gdańsku i w Warszawie była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. W spotkaniu, które odbyło się 11 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” stronę rządową reprezentował Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Warszawie i w Gdańsku.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Dyskusja na temat projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się 11 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

więcej

Posiedzenie podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia

Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz informacja po spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez ministerstwo zdrowia w powyższej sprawie była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.