W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

Polityce klimatycznej Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24U poświęcone było posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu, które odbyło się 25 kwietnia br. przewodniczył Piotr Duda – wiceprzewodniczący RDS w zastępstwie Przewodniczącej Rady – Elżbiety Rafalskiej, która prowadziła w tym samym czasie rozmowy z protestującymi w Sejmie opiekunami osób niepełnosprawnych. Minister E. Rafalska w przerwie ww. rozmów uczestniczyła w części posiedzenia plenarnego Rady.

więcej

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat planów związanych z prowadzeniem dialogu społecznego w obszarze zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów Rady oraz Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia była jednym z tematów posiedzenia Prezydium RDS w dniu 6 marca br.

więcej

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu 16 lutego br. odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem nowo powołanych członków Rady ze strony rządowej Jerzego Kwiecińskiego Ministra Inwestycji i  Rozwoju, Wiesława Janczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, Joachima Brudzińskiego Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

Informacja na temat realizacji przez ZUS ustawy zmieniającej wiek emerytalny oraz ustawy wprowadzającej indywidualne rachunki składkowe płatników (e-Składka) była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie z udziałem Andrzeja Dery - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS, Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w MRPiPS oraz  członków Rady i przedstawicieli rządu odbyło się 20 grudnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

więcej