W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa

W dniu 26 lutego 2018 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa pod przewodnictwem Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, współprzewodniczącego ze strony rządowej.
Strona rządowa  przedstawiła zmiany do Regulaminu prac Zespołu m.in będące następstwem rekonstrukcji rządu.
 
Omówiono projekt założeń projektu ustawy o czasie pracy maszynistów, opracowany przez Podzespół ds. bezpieczeństwa pracy przy Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa. Projekt zakłada: ustalenie norm czasu pracy dla maszynistów, w tym maksymalnego czasu pracy, wymaganego czasu na odpoczynek, maksymalne limity godzin nadliczbowych oraz składników czasu pracy.
 
Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zaprezentował wyniki prac pozostałych podzespołów roboczych. Do zadań poszczególnych podzespołów, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, należało m.in.: podzespół przewozów pasażerskich – kwestie restrukturyzacji oraz kierunki działań w celu ustabilizowania kolejowych przewozów pasażerskich; podzespół infrastruktury – plany inwestycyjne; podzespół majątkowy – wyposażenie Grupy PKP w składniki majątkowe. Podzespoły zostały powołane w ramach  Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, a prace ich będą kontynuowane. (MRPiPS)