W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

Na posiedzeniu podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 13 lutego 2018 roku dyskutowano o przygotowaniach do obowiązkowego stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej w polskich placówkach ochrony zdrowia. 
O szczegółowej koncepcji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej opowiedział Wojciech Górnik  Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. E-dokumentacja ma ułatwić zbieranie informacji o pacjencie oraz wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi. Z założenia pacjent przestaje być nośnikiem informacji, to system ma za zadanie zbierać informacje o pacjencie.
 
Na skutek nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2017 roku przesunięto termin realizacji projektu P1  czyli  Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępnienia zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. W rezultacie ustawa na nowo określiła terminy, w których podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą mają obowiązek wprowadzenia elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020r., pilotaż od połowy lutego 2018r.), e-skierowań (od 1 stycznia 2021r.) oraz pozostałych elementów elektronicznej dokumentacji medycznej – od 1 stycznia 2019 r. (gotowość od 1 stycznia 2020 r.; wymiana w ramach P1 – od 1 stycznia 2021 r.).
 
Zdaniem członków Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS wdrażanie EDM
i standardów interoperacyjności winno odbywać się w ramach strategicznych projektów informatyzacji Państwa oraz w powiązaniu z prorozwojowymi celami i programami w ochronie zdrowia. Podkreślono, że do przyjęcia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej należy przygotować systemy Ministerstwa Zdrowia i świadczeniodawców oraz NFZ.