W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 13 listopada 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, któremu przewodniczył Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu. W obradach uczestniczył Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.
Spotkanie było poświęcone omówieniu projektu ustawy o jawności życia publicznego, który ma zastąpić trzy obowiązujące ustawy: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o lobbingu oraz o dostępie do informacji publicznej.
 
Minister M. Wąsik przedstawił informację na temat procedowania nad ustawą, której projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych, oraz na temat zmian uwzględniających liczne propozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe i inne środowiska.
 
W dalszej części posiedzenia dyskusja dotyczyła przede wszystkim: potrzeby doprecyzowania definicji lobbingu; wyboru podmiotów, o które został rozszerzony katalog osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, kwestii jawności tych oświadczeń, procedur antykorupcyjnych u przedsiębiorców oraz sankcji związanych z ich naruszeniem, zasad jawności w procesie stanowienia prawa, statusu „sygnalisty”, planowanego terminu wejścia ustawy w życie, przepisów przejściowych i wydłużenia vacatio legis. (MRPiPS)