W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej pod przewodnictwem  Roberta Siarnowskiego, współprzewodniczącego ze strony związkowej.

Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat samozatrudnienia w sektorze lotnictwa. Strona związkowa zgłosiła ten punkt jednocześnie ustosunkowując się krytycznie do zjawiska samozatrudnienia m.in. w przypadku personelu latającego. Dyskusja ma być kontynuowana podczas następnego posiedzenia.
Nowym współprzewodniczącym zespołu ze strony rządowej, został Pan Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. (MRPiPS)