W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

W dniu 18 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Bartosz Kownacki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Współprzewodniczący Zespołu.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej omówili stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej SZ RP oraz postępowań o udzielanie zamówień wraz z zabezpieczeniem źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem Programów: WISŁA, HOMAR, NAREW oraz Programu Śmigłowcowego.
Strona społeczna przyjęła informację przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej o przygotowanym Kodeksie Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej ze szczególnym uzasadnieniem projektu budowy Centrum Usług Biznesowych. Uznano to za dobre rozwiązanie, zgłaszając uwagę, że w fazie przygotowań strona społeczna nie miała możliwości zapoznania się z jego treścią. (MRPiPS)