Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczył posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. Stronę rządową reprezentowali również przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania przedstawiono informację na temat prac zespołu roboczego do spraw praktyk studenckich. Dzięki porozumieniu między Ministerstwami: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Inwestycji i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jeszcze w pierwszej połowie 2018 r. ma wejść w życie program płatnych praktyk skierowany do studentów akademii morskich. Będzie on współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Według jego założeń rektorzy akademii morskich mają ubiegać się o środki na organizację praktyk w formie aplikacji składanych do beneficjenta programu, czyli MGMiŻŚ.
Następnie skupiono się na tematyce podatków i ubezpieczeń społecznych marynarzy. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zadeklarowali, że opracowywane w tej materii rozwiązania przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskiej bandery. Jednocześnie zasygnalizowali, że przygotowanie konkretnych przepisów prawnych jest czasochłonne ze względu na konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej na ich wejście w życie.
W dalszej części posiedzenia strona pracowników poinformowała o występującym w województwie pomorskim problemie podważania zeznań podatkowych marynarzy. Według reprezentantów związków zawodowych urzędy skarbowe bezpodstawnie kwestionują ich prawo do ulgi abolicyjnej. W toku dyskusji ustalono, że każdy tego typu przypadek ma być przekazywany do Ministerstwa Finansów i rozpatrywany indywidualnie.
W trakcie spotkania poruszono również zagadnienie narodowego układu zbiorowego pracy dla polskich marynarzy. Strony pracowników oraz pracodawców przedstawiły ogólne koncepcje, a także wyraziły zainteresowanie dalszymi pracami nad stworzeniem wspólnego projektu takiego układu. (MRPiPS)